Środowisko wychowawcze

advertisement
Etapy budowania więzi
w rodzinie
Koncepcja
Josha McDowell’a –
Wykład z konferencji, pt. „Wychowanie do miłości”,
zorganizowanej w 2001r. przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Opracowała – dr Grażyna Maciak
Mózg i wychowanie
• Mózg małego człowieka, przy narodzeniu, nie jest
całkowicie ukształtowany – podlega zmianom;
• Mózg jest plastycznym tworem – zmienia się wraz
z przeżyciami dziecka, człowieka;
• Na rozwój tkanki mózgowej wpływa atmosfera
w jakiej wychowuje się dziecko;
Wpływ miłości rodziców na kształtowanie
osobowości
• Słusznie zauważa się, że krzywda fizyczna, seksualna
wobec dziecka, wpływa negatywnie na kształt jego
osobowości;
• Często pomija się, że zaniedbanie emocjonalne wobec
dziecka, również stanowi wielkie zagrożenie jego rozwoju –
powoduje zaburzenia i spustoszenia.
Co kształtuje mózg człowieka?
• Mózg człowieka można kształtować poprzez miłość;
• Poprzez kształtowanie mózgu (i miłość) kształtuje się
jego osobowość;
• Dla mózgu ważna jest: atmosfera miłości, chronienie
przed stresem, więź z rodzicami;
• Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami, jest dla
dziecka pozytywnym doświadczeniem;
• Wskazywanie zasad i norm przez rodziców, bez więzi
emocjonalnej przynoszą bunt.
Klucz do wychowania – 6 etapów
budowania więzi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Afirmacja – pozytywne potwierdzenie odczuć dziecka
(jak się dziecko cieszy, cieszymy się z nim,
wzmacniamy jego radość; jak się dziecko smuci,
smucimy się z nim);
Bezwarunkowa akceptacja – kochamy dziecko, za to,
że jest, a nie za to, co robi;
Ocenianie – docenianie wysiłku dziecka, wskazanie,
że wysiłek widzimy;
Dostępność – dziecko czuje się ważne;
Współodczuwanie;
Gotowość do rozliczenia – określenie granic.
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards