Uploaded by ks. Andrzej

Rozwód w Kościele Katolickim (do dyskusji)

advertisement
1. Co to jest małżeństwo?
2. Wskaż poprawną formę i uzasadnij swój
wybór


Unieważnienie małżeństwa
Stwierdzenie nieważności małżeństwa
3. Podaj jedną przeszkodę małżeństwa i ją
opisz


Kodeks prawa kanonicznego stanowi, iż
małżonkowie mają obowiązek i prawo zachowania
współżycia, chyba że usprawiedliwia ich zgodna z
prawem przyczyna.
Do przyczyn tych należą następujące sytuacje:
 gdy małżonek dopuścił się niewierności małżeńskiej;
 jeżeli małżonek stanowi źródło poważnego niebezpieczeństwa
dla duszy i ciała drugiego małżonka
 gdy małżonek stwarza niebezpieczeństwo dla potomstwa;
 jeżeli w inny sposób czyni zbyt trudnym wspólne życie.
Separacja to uchylenie wspólnoty małżeńskiej
bez prawa wstępowania w nowy związek
małżeński
separacja
wieczysta
–jeśli jest podjęta do
końca życia małżonków
-może tylko nastąpić na
skutek cudzołóstwa
małżonka
-musi być dekret biskupa
czasowa
- jest wprowadzona na
pewien mniej lub więcej
określony czas
Rozwód - /w prawie cywilnym/polega na
rozerwaniu zaistniałego związku
małżeńskiego.
W Kościele Katolickim NIE MA ROZWODÓW


Najliczniejsza kategoria osób o ustabilizowanym stanie
cywilnym, to znaczy małżeńskim ze ślubem kościelnym –
50,6%, a ze ślubem cywilnym – 2,2%. W stanie wolnym
znajduje się – 31,7% osób, rozwiedzionych jest 4,5%,
a będących w stanie wdowim – 10,5%.
Charakterystyka zbiorowości ze względu na strukturę
rodzinną, maleje liczba rodzin pełnych (oboje rodzice
i dzieci – 50,4%) i trzypokoleniowych (rodzice, dzieci,
dziadkowie – 17,1%). Powiększają się równocześnie
kategorie rodzin bezdzietnych – 4,2%, i niepełnych – 7,5%.
W badanej zbiorowości do rodzin pełnych (rodzice i dziecko
+ rodzice dzieci i dziadkowie) należało 67,5% osób
a do niepełnych (bezdzietne, samotne matki i ojcowie)
11,7%. Liczby te są obarczone pewnym błędem wynikającym
stąd, iż dla 11,5% badanych nie określono stanu
rodzinnego.
GUS 2019
GUS 2019
GUS 2019
T: Czy Kościół Katolicki
powinien się zgodzić na
rozwody?
Download