system zarządzania środkami ochrony indywidualnej

advertisement
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI
OCHRONY INDYWIDUALNEJ
AUTOMATY „KAZIK”
Ul. Legionów 92C
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. +48 (32) 214 63 63
Tel./fax +48 32 214 63 62
Tel. kom. +48 600 461 914
Tel. kom. +48 515 101 966
[email protected]
www.bhpodbeskidzie.pl
TYPY MASZYN
INFORMACJE OGÓLNE
System stanowi kompleksowe narzędzie zarządzające obrotem
produktów BHP.
• Pełna kontrola nad zużyciami na poszczególnych szczeblach
produkcyjnych. Od pracownika, poprzez stanowiska, poszczególne
działy firmy itp.
• Udostępnienie artykułów w pobliżu stanowiska pracy.
• Jednostkowe lub pakietowe wydawanie artykułów (np. rękawice,
zatyczki, okulary)
• Analiza i kontrola nad całkowitym ruchem (pobrania, zwroty,
zaopatrzenie) poprzez rozbudowany system raportów.
• Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem.
• Możliwość połączenia systemu z programami (kadrowymi,
rejestrującymi czas pracy itp.) używanymi w firmie.
• Możliwość uruchomienia monitoringu zewnętrznego lub zapis
obrazu monitora jako dodatkowe zabezpieczenie i źródło informacji.
DEFINICJA STANOWISK
SCHEMAT DANYCH O
PRACOWNIKU
KOD KARTY
0006
ROZMIAR
DŁONI
STANOWISKO
SPAWACZ
10
JAN
KOWALSKI
KIEROWNIK
NIE
ZWROT
TOWARU
NIE
ZAKRES DZIAŁANIA SYSTEMU
1.
2.
3.
4.
5.
Dostęp do środków ochrony indywidualnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę. Gospodarka magazynowa (magazyn bieżący oraz dokładny
stan zapotrzebowania).
CEL: Ograniczenie ilości pracowników uczestniczących w procesie
wydania ochron.
Gospodarka magazynowa (magazyn bieżący oraz dokładny stan
zapotrzebowania).
CEL: Zminimalizowanie magazynów. Usystematyzowanie dostaw.
Limity ilościowe. Przydziały definiowane dla konkretnych stanowisk lub
pracowników.
CEL: Optymalizacja zużycia, podniesienie jakości ochron oraz
bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
Potwierdzenie wydanie towaru (data i godzina każdej operacji)
CEL: Weryfikacja zużycia, statystyki pobrań, dostosowanie do
obowiązujących przepisów prawa.
System raportowania i statystyk.
CEL: Alarm w przypadku wystąpienia minimalnych stanów towarów,
podsumowania sprzedaży definiowane przez użytkownika.
PRACOWNIK BEZ UPRAWNIEŃ
Pracownik widzi na ekranie
tylko produkty przypisane do
jego stanowiska pracy.
Rozmiar zapisany jest w bazie
danych. Strzałkami można
wybrać produkt, następnie
zatwierdzić wydanie
przyciskiem „Wybierz”.
Pozwala to maksymalnie
skrócić czas wydania towaru.
PRACOWNIK Z UPRAWNIENIAMI KIEROWNIKA
Kierownik oprócz pobrania
towaru ma dostęp do funkcji:
- „Pokaż sprzedane artykuły”
gdzie może zweryfikować
bieżące pobrania oraz, w
przypadku zgłoszenia
problemów, otworzyć
ponownie lokacje. Tu można
też zwrócić pobrany towar.
- „Ustawienia” gdzie może
modyfikować dane
pracowników:
a) Rozmiar
b) Stanowisko
c) Kod karty pracownika
BIEŻĄCY STAN MAGAZYNU
System wyposażony jest
w funkcję powiadamiania
o wystąpieniu stanu
Minimalnego każdego
produktu. Dodatkowo
uprawniony pracownik może
sprawdzić stan napełnienia
maszyny.
RAPORT SZCZEGÓŁOWY
RAPORTY ZBIORCZE
LP
IMIĘ
1
ŁUKASZ
2 GRZEGORZ
3
JULIAN
4
ANDRZEJ
5
JANUSZ
6
RAFAŁ
7 WALDEMAR
SUMA KOSZTÓW: 49,80 zł
NAZWISKO
KOSZT R900/3P CT402/2P
BARTULEWICZ
3,60 zł
1
0
HAWRUS
3,60 zł
1
0
KOZAK
21,00 zł
1
1
SIEŃCZYŁO
3,60 zł
1
0
ŚWIĘCICKI
7,20 zł
2
0
DOBROWOLSKI
3,60 zł
1
0
HAWRUS
7,20 zł
2
0
Raporty są dowolnie definiowane przez użytkownika:
- Ilościowe
- Wartościowe z podziałem na pracowników
- Wartościowe z podziałem na stanowiska (działy, MPK itp.)
- Zestawienia, wykresy, podsumowania
PODSUMOWANIE
System automatów „Kazik” zapewnia pełną kontrolę
nad zużyciem produktów BHP przy minimalnej ingerencji
pracowników. Zwykle w proces wydania ochron
pracownikom zaangażowanych jest kilkanaście osób.
Magazynier, mistrzowie, kierownicy, pracownicy biurowi
tworzący analizy i zamówienia. Automaty wyręczą ich z
wielu zadań, co pozwoli zaoszczędzić ich cenny czas.
Wdrożenie maszyn zapewnia możliwość optymalizacji
środków ochrony indywidualnej, poprzez dokładne
statystyki zużycia. W prosty sposób możemy sprawdzić,
czy opłacalna jest zmiana produktów na droższe, z
dłuższym okresem użytkowania.
Ul. Legionów 92C
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. +48 (32) 214 63 63
Tel./fax +48 32 214 63 62
Tel. kom. +48 600 461 914
Tel. kom. +48 515 101 966
[email protected]
www.bhpodbeskidzie.pl
Download