Lizozym-enzym, który niszczy ścianę komórkową bakterii

advertisement
Lizozym-enzym, który niszczy ścianę komórkową bakterii, występuje w łzach, ślinie, pocie,
łoju. Interferon-białko produkowane przez zarażone wirusami makrofagi, hamuje
namnażanie się wirusów Odp immunologiczna-reakcja organizmu na obcy antygen Lim Tpowstają w szpiku kostnym, ale dojrzewają w grasicy Tc-są cytotoksyczne, niszczą obce
komórki, patogeny, makrofagi zarażone wirusami oraz komórki nowotworowe Thpomocnicze, wspomagają mechanizmy odporności nabytej, współpracują z limfocytami B i
makrofagami. Informują o inwazji patogen wydzielając ctokiny Cytokiny-pobudzają one
własności komórki układu odpornościowego do działania Limfokiny-cytokiny pobudzające
limfocty B Ts-supresowane, hamują aktywność mechanizmów odporności nabytej
Przeszczep autologiczny-ten sam osobnik Syngeniczny-bliźnięta jednojajowe Allogenicznyten sam gatunek Ksenogeniczny-różne gatunki Bakteria-brak jądra komórk, zamiast niego
nukleoid, ma scianę kom i błone kom, a czasami występuje otoczka śluzowa. Rozmnażają się
przez podział komórek. Kształty: ziarenkowce, pałeczki, laseczki Kolonie: dwoinki,
paciorkowce, gronkowce, pakietowce. Odżyw: samożywne i cudzo(pasożyty, symbionty,
roztocza) oddych: tlen, beztlen Wirusy- brak budowy kom. Poza komórką żywiciela nie
przeprowadzają żadnych procesów życiowcyh. Namnażają się w organizmie żywiciela
dlatego wszystkie witusy są pasożytami. Są wirusy pasożytujące na roślinach i
bakteriach(bakteriofagi) Bakteriofag złośliwy-1. Adsopcja- przyłączanie bakteriofaga do
kom bakter 2. Wnikanie- kapsyd zostaje nazewnątrz, a DNA wnika do kom bakter. 3.
Replikacja -najpierw niszczone jest DNA, potem namażanie DNA wirusa, potem synteza
białek wirusa.4.Składanie- formowanie wironów 5.zniszczenie komórki gospodarza i
uwolnienie wironu Łagodny- 1.2. Tak samo jak w złoś 3. DNA wirusa łączy się z DNA
bakteri. Po pewnym czasie bakteriofagi łagodne złośliwieją, potem reszta tak jak u złośliw.
Choroby bakteryjne-błonica(dyfteryt), cholera, bolerioza, czerwonka bakteryjna
(dyzenteria), dżuma, gruźlica, rzeżączka, tężec, trąd, bakter zapalenie płuc, zatrucie pokarm
(Salmonella) Choroby wirusowe- zapalenie gardła, grypa, opryszczka zwykła, ospa wietrzna,
odra, różyczka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, Heinego-Mediny
(poliomyelitys), świnka, zapalenie wątroby, wścieklizna (wodowstręt)
Download