Załącznik Nr 2 – Zakres i cennik badań w zakresie diagnostyki

advertisement
Załącznik Nr 2
AT 3330/32/11
DIAGNOSTYKA HISTOPATOLOGICZNA
Zakres i cennik badań
Aparat (typ, nazwa): .................................................................................
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Procedura
Cena badania
(zł)
Histopatologiczne badanie biopsyjne
Cytologiczne badanie biopsyjne
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy pod kontrolą USG lub
KT – „baco”
Badanie ultrastrukturalne
Badanie immunofluorescencyjne
Badanie histochemiczne
Badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało)
Autopsja
Autopsja z podejrzeniem choroby zakaźnej
Niepełne badanie pośmiertne
UWAGA:
1. Poz. 1 – (1 bloczek/preparat: 1-2 wycinki bez konieczności ich seryjnego skrawania).
Cena obejmuje wykonanie barwień dodatkowych histochemicznych. W przypadku konieczności
badania seryjnego, zwłaszcza drobnego materiału oligobiopsyjnego, powyższa cena może ulec
zwiększeniu maksymalnie o 100%.
2. Poz. 2 – (materiał przesłany w 1 naczyniu).
Materiał oligobiopsyjny jest liczony wg cen histopatologicznych badań biopsyjnych według
zasady: 1 biopunktat = 1 bloczek.
3. Poz. 8 – Autopsja w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie
autopsji, pobranie wycinków i ich ocena histopatologiczna, opracowanie rozpoznania i protokołu,
przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania).
Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy histopatologicznej zabezpieczonego materiału
tkankowego wg ceny badania biopsyjnego – maksymalnie do ceny 8 badań biopsyjnych.
4. Poz. 9 – Autopsja w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie
autopsji, pobranie wycinków, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w
chłodni do 72 godzin od wykonania badania).
Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy histopatologicznej zabezpieczonego materiału
tkankowego wg ceny badania biopsyjnego – maksymalnie do ceny 8 badań biopsyjnych.
5. Poz. 10 – (przyjęcie zwłok, oględziny zewnętrzne, przechowywanie i wydanie zwłok rodzinie).
1/2
Załącznik Nr 2
AT 3330/32/11
DIAGNOSTYKA HISTOPATOLOGICZNA
Zakres i cennik badań
Aparat (typ, nazwa): .................................................................................
Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR)
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Procedura
Cena badania
(zł)
Wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)
Wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV)
Detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)
Wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV)
Wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex oraz
Mycobacterium tuberculosis (TBC)
Wykrywanie DNA wirusa Ebsteina-Barra (EBV)
Wykrywanie mutacji polimerazy HBV metodą RFLP (odporność na
lamiwudynę) (HBVR)
Ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS)
Oznaczenie genotypów HCV (sekw. reg. 5 – UTR) (HCVG)
Ocena stężenia RNA HCV (real-time PCR) (HCVS)
Wykrywanie mutacji aktywujących w kodonach 12 i 13 genu KRAS
(KRAS)
Ocena stężenia DNA CMV (real-time PCR) (CMVS)
UWAGA:
1. Poz. 1 – Wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w wymazach z określeniem
przynależności wykrytego wirusa do grupy wysokiego ryzyka (HPV 16, HPV 18, HPV 33) lub
niskiego ryzyka (HPV 6 i HPV 11) zachorowania na raka.
2. Poz. 2 – Wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w osoczu/surowicy krwi oraz
bioptatach wątroby.
3. Poz. 3 – Detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) we krwi pełnej lub bioptatach
wątroby (reakcja RT-nested-PCR).
4. Poz. 4 – Wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV) w moczu, krwi lub płynie mózgowordzeniowym.
5. Poz. 5 – Wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex oraz Mycobacterium
tuberculosis (TBC) w plwocinie, popłuczynach oskrzelowych, moczu lub płynie mózgowordzeniowym.
2/2
Download