Reklamacja wraz z odstąpieniem od umowy

advertisement
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY BEZPŁATNIE POD ADRESEM
EMAIL: [email protected]
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PRZYGOTOWANIU/SPRAWDZENIU PISMA
………………………….
/Miejscowość, data/
……………………………
……………………………
……………………………
/Imię i nazwisko, adres,
mail, telefon – kupującego/
……………………………
……………………………
……………………………
/Dane sprzedającego/
Dotyczy: ……………………………….. /opis towaru i data/
REKLAMACJA
z tytułu rękojmii wraz z odstąpieniem od umowy sprzedaży
Niniejszym działają na podstawie art. 556 § 1 kodeksu cywilnego, zawiadamiam, że
zakupiony przeze mnie w dniu ……………… towar w postaci …………………………
…………………., ……………………… jest wadliwy.
Wadliwość towaru polega na: …………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 560 § 1 kodeksu cywilnego –
odstępuję od umowy sprzedaży ww. towaru i żądam - /wybrać właściwe/
a)
b)
c)
d)
doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną
naprawę;
wymianę towaru z uwagi na fakt, iż
naprawa………………………………………;
zwrot gotówki z uwagi na fakt, iż naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na
znaczne niedogodności polegające na ………………………………………………….
obniżenie ceny z uwagi na fakt, iż naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie
na znaczne niedogodności polegające na ……………………………………….
Z poważaniem:
………………………….
/podpis kupującego/
Załącznik.
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
1. Kserokopia dowodu zakupu
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards