Uploaded by gabutek

09.Karta kontroli wewnętrznej a

advertisement
KARTA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
(miesiąc)
Obszar kontroli
Stan techniczny pomieszczeń
Woda
Odpady
Szkodniki
Higiena pracowników
Porządek, czystość, higiena w kuchni i
w otoczeniu kuchni
Urządzenia, przyrządy
Przyjęcie towaru
Magazynowanie, ekspozycja towaru
Stwierdzone nieprawidłowości
Działania naprawcze do wykonania
Odpowiedzialny
za realizację
Uwagi dodatkowe
Download