Uploaded by anna165v

Faktura - wzór

advertisement
FAKTURA
NR
Termin
płatności
miejscowość, data
Data dokonania lub zakończenia
dostawy/wykonania usługi
Forma płatności
SPRZEDAWCA
NABYWCA
Bank, nr
konta
L.p.
Nazwa
towaru / usługi
Symbol
PKWiU
J.M.
Ilość
Cena netto
Wartość
netto
Stawka
VAT
Kwota
VAT
Wartość z
VAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM
UWAGI
Stawka
zw.
0%
Fakturę wystawił
5%
8%
23%
Wartość
netto
Kwota
VAT
Wartość z
podatkiem
VAT
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards