Wiosna w ogródku

advertisement
Tematyka kompleksowa:
,,Szukamy wiosny” (tematyka 2-tygodniowa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Czekamy na wiosnę
Cebula i szczypiorek
Zielony ogródek
Dbamy o nasz zielony kącik
Zielono w kąciku
Ubrania na ciepłe i zimne dni
Marcowa pogoda
Przebiśnieg – znak wiosny
Przebiśnieg, krokus i fiołek
Wiosna tuż, tuż
Przewidywane osiągnięcia dziecka
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
 zna etapy sadzenia cebuli i pietruszki,
 wykonuje czynności konieczne do posadzenia pietruszki i cebuli,
 wie, czego roślina potrzebuje do wzrostu,
 uczy się pielęgnowania roślin,
 rozumie określenia: szczypiorek, natka,
 rozumie znaczenie jedzenia szczypiorku i natki dla zdrowia,
 dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia,
 dostrzega zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia,
 zna zjawisko topnienia lodu,
 rozumie konieczność dostosowania ubrania do temperatury,
 zna kwiaty kwitnące w okresie przedwiośnia: przebiśnieg, krokus, fiołek,
 zna części rośliny: łodyga, liść, kwiat.
Aktywność językowa:
 uważnie słucha tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści,
 posługuje się określeniami: cebula, szczypiorek,
 wiąże opis słowny z pączkami i listkami na gałązkach,
 posługuje się nazwami ubrań,
 zna sens przysłowia W marcu, jak w garncu,
 rozumie treści przekazywane przez oznaczenia symboliczne,
 rozumie określenia: łodyga, liść, kwiat,
 rozumie określenie sople,
 ćwiczy ruchome narządy mowy – mięśnie policzków, warg, języka,
 wykonuje ćwiczenia oddechowe – poszerza wydolność oddechową płuc, oddycha prawidłowym torem
oddechowym.
Aktywność matematyczna:
 porównuje liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary,
 rozumie określenia: tyle samo, mniej, więcej,
 rozumie określenia: długie, krótkie,
 grupuje elementy według długości,
 składa obrazek z części według wzoru,
 rozwija orientację w schemacie własnego ciała,
 rozumie określenie para,
 dzieli ubrania na te, które nosi się kiedy jest ciepło i kiedy jest zimno,
 wyodrębnia klocki o określonych kształtach,
 rozumie określenia: nad, pod,
 doskonali liczenie w dostępnym zakresie.
Aktywność plastyczna i techniczna:
 umiejętnie lepi z plasteliny,
 prawidłowo trzymać kredkę,
 rysuje pastelami – poznaje nową technikę plastyczną,
 zapełnia barwą kontur obrazka,
 rysuje różnego rodzaju krótkie linie,
 estetycznie wykonuje prace plastyczne.
Aktywność słuchowa i muzyczna:
 zna i śpiewa piosenkę Uciekaj zimo,
 uczestniczy w zabawie ze śpiewem,
 rozpoznaje akompaniamenty znanych piosenek i podaje ich tytuły,
 reaguje na sygnały słuchowe.
Aktywność ruchowa:
 ilustruje ruchem treść prostych wierszyków,
 reaguje na sygnały słuchowe, słowne, wzrokowe,
 w zabawach reaguje ruchem na zmianę tempa: szybko, wolno,
 umiejętnie ustawia się w parach,
 przyjmuje prawidłową pozycję do ćwiczeń,
 rozwija ogólną sprawność i zwinność,
 nabywa umiejętności w ćwiczeniach z przyborem,
ilustruje ruchem treść piosenki.
Tematyka kompleksowa:
,,Wiosenne prace w ogrodzie” (tematyka 2-tygodniowa)
1.
2.
3.
4.
Wiosenne prace w ogrodzie
Kret mieszka pod ziemią
Poznajemy pracę ogrodnika
Wiosną w ogrodzie – kopiemy,
grabimy, siejemy
5. Kolorowa konewka
6. Kolorowy ogródek
7. Dbamy o nasz ogródek
8. Od ziarenka do kwiatka
9. Kwiatki w ogródku
10. Kolorowe kwiaty
Przewidywane osiągnięcia dziecka
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
 wie, jakie prace wykonywane są w ogrodzie wiosną,
 zna pracę ogrodnika – czynności, jakie wykonuje i narzędzia pracy,
 zna wygląd i zwyczaje kreta,
 zna etapy wzrostu rośliny,
 zna budowę rośliny: łodyga, liść, kwiat, płatki,
 wyraża, odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu – ruch ciała, gest,
 przestrzega reguł zabawy.
Aktywność językowa:
 uważnie słucha tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści,
 posługuje się określeniami dotyczącymi prac wykonywanych w ogrodzie i nazwami narzędzi
ogrodniczych,
 posługuje się nazwami kolorów podstawowych,
 układa historyjkę obrazkową według chronologii wydarzeń i buduje wypowiedzi na temat jej treści,
 rozumie określenia: środek, dookoła,
 posługuje się określeniami: łodyga, liść, kwiat, płatki,
 ćwiczy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: puk, szu, kopu, szuru, chlustu, cha.
Aktywność matematyczna:
 rozumie określenie nad,
 różnicuje wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy,
 grupuje elementy według kolorów,
 porównuje liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary,
 rozumie określenia: mniej, więcej,
 doskonali liczenie w dostępnym zakresie,
 posługuje się nazwami liczebników głównych i porządkowych,
 rozumie określenia: długi, krótki,




dobiera w pary elementy różniące się długością,
rozwija orientację w schemacie własnego ciała,
przestrzega reguł gry,
nabywa umiejętności radzenia sobie z przegraną.
Aktywność plastyczna i techniczna:
 lepi z plasteliny elementy ozdobne,
 rysuje krótkie i długie linie proste,
 umiejętnie posługuje się flamastrami,
 zapełnia farbą kontury obrazka,
 rysuje kwiat – pod dyktando N.,
 wznosi budowle z klocków plastikowych o różnym sposobie łączenia.
Aktywność słuchowa i muzyczna:
 zna i śpiewa piosenkę Wiosna w ogródku,
 uczestniczy w zabawie ze śpiewem, przy muzyce,
 rozwija poczucie rytmu,
 doskonali umiejętność gry na instrumencie perkusyjnym – bębenku.
Aktywność ruchowa:
 ilustruje ruchem treść prostych wierszyków,
 reaguje na różne sygnały,
 umiejętnie porusza się w kole wiązanym,
 rozwija ogólną sprawność fizyczną,
 wykonuje ćwiczenia z przyborem,
 wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg,
 rozwija koordynację ruchową,
uczy się dokładnego wykonywania zadań ruchowych.
NASZE PIOSENKI
„Uciekaj zimno”
1.Wsiadaj zimno na sanki
i uciekaj już.
Zabierz śnieżne bałwanki
zabierz wiatr i mróz.
Ref. Rękawiczki i czapki
pochowamy do szafki.
Na spacerek pójdziemy
nie zmarzniemy już.
2. A ty zimo uciekaj
za górkę za las.
I nie marudź , nie zwlekaj,
już na wiosnę czas.
1.
1.
Ref. Rękawiczki i czapki
pochowamy do szafki.
Na spacerek pójdziemy
nie zmarzniemy już.
„Wiosna w ogródku”
Wiosna, wiosna w ogródku,
dużo pracy przed nami:
kopu, kopu łopatką,
szuru, szuru, grabkami.
Siewu , siewu równiutko,
posiejemy nasionka.
Potem woda z konewki,
chlustu, chlustu po grządkach.
„Stoi różyczka”
Stoi różyczka w czerwonym wieńcu,
my się kłaniamy jako książęciu.
Ty, różyczko dobrze wiesz,
dobrze wiesz, dobrze wiesz,
Kogo kochasz, tego bierz, tego bierz.
NASZE WIERSZYKI
„Kanapka ze szczypiorkiem”
W zimowym ogródku
szczypior hodujemy,
Potem na kanapce
z apetytem zjemy.
Smarujemy chlebek
masłem żółciuteńkim,
Siekamy szczypiorek
ten gruby i cienki.
Zrobimy kanapkę
solą posypiemy.
Jedną damy mamie
drugą sami zjemy.
„Marcowe niebo”
Słoneczko marcowe wysoko świeci,
ciepłym promyczkiem dotyka dzieci.
Lecz nagle wietrzyk – łobuziak miły
sprawił ,że chmurki słonko zakryły.
„Ogrodnicy”
Idą, idą ogrodnicy. Tup!
Niosą grabki i łopatki. Hej!
Będą spulchniać ziemię
aby lekko było jej.
Puk, puk, puk łopatką.
Szu, szu szu grabkami.
Tryśnie woda z koneweczki
na nasze grządeczki.
„Porządki w ogródku”
Dziś w ogródku lśni porządek,
Zosia krząta się wśród grządek.
Kolorowe sadzi kwiatki,
porządkuje swe rabatki.
Już tańcują grabki małe –
Do grabienia doskonałe!
Już motyczka w tan ruszyła –
Zosia grządki wypieliła!
Kwiatki śmieją się do Zosi,
Zosia wodę im przynosi.
- Och ta Zosia nasza mała
Swą konewką nas podlała!
Download