Prawo konstytucyjne I zaj*cia - Wydział Prawa, Administracji i

advertisement
Prawo konstytucyjne
V zajęcia
Prawo parlamentarne III
Mateusz Radajewski
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
Mandat parlamentarny
1. Znaczenia pojęcia „mandatu poselskiego/senatorskiego”:
a) pełnomocnictwo udzielone przez wyborców,
b) całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty,
c) określenie funkcji członka parlamentu.
2. Trwanie mandatu:
a) niektóre uprawnienia od dnia ogłoszenia wyników wyborów (art. 105 ust. 2
Konstytucji RP),
b) pełnia praw i obowiązków po złożeniu ślubowania (art. 104 ust. 2
Konstytucji RP).
3. Określenie stosunku parlamentarzysty do wyborców:
a) mandat imperatywny (związany),
b) mandat wolny (art. 104 ust. 1 Konstytucji RP).
Gwarancje niezależności
1. Immunitety:
a) materialny (art. 105 ust. 1 Konstytucji RP),
b) formalny (art. 105 ust. 2-4 Konstytucji RP).
2. Przywilej nietykalności (art. 105 ust. 5 Konstytucji RP).
3. Zasada niepołączalności:
a) formalnej (art. 103 Konstytucji RP),
b) materialnej (art. 107 Konstytucji RP).
Prawa i obowiązki posłów
1. Określone w:
a) Konstytucji,
b) ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
c) regulaminie Sejmu/Senatu.
2. Odpowiedzialność regulaminowa posłów i senatorów.
3. Odpowiedzialność konstytucyjna posłów i senatorów (art. 107 Konstytucji RP).
Download