Szlakiem Mickiewicza po Wilnie i Kownie

advertisement
Szlakiem Mickiewicza
po Wilnie i Kownie
Projekt edukacyjny
Przygotowali:
Ciborowski Tomasz
Zacharzewski Mateusz
Spis treści
Kowno
Stare miasto
Ratusz
Dom Perkuna
Katedra św. Piotra i Pawła
Aleja Wolności
Co warto zobaczyć?
Troki
Zamek Wielkich Książąt Litewskich
Co warto zobaczyć?
Wilno
Ostra Brama
Starówka
Wieża telewizyjna
Kościół św. Piotra i Pawła
Domek siostry Faustyny
Co warto zobaczyć?
Wilno
Wzgórze Trzech Krzyży
Zamek Giedymina ruiny
Uniwersytet Wileński
Klasztor Bazylianów z celą Konrada
Muzeum Adama Mickiewicza
Akademicki Kościół św. Anny
Katedra Wileńska
Cmentarz na Rossie i Antokolu
Co warto zobaczyć?
Kłajpeda
Stare Miasto
Mierzeja Kurońska
Muzeum Morskie
Delfinarium
Kowno
KOWNO – miasto założone w 1361r,
magdeburskie prawa miejskie uzyskało w 1408rod
księcia Witolda. W latach 1922 – 1939 stolica
Republiki Litewskiej. W latach 1819-1823 w
Kownie mieszkał i tworzył Adam Mickiewicz.
Miasto wielu zabytków, których początki sięgają
XV – XVII wieku.
Stare Miasto
Stare Miasto w Kownie – osiedle Kowna, w
Śródmieściu, na prawym brzegu Niemna, u ujścia
Wilii; pełni funkcje mieszkaniowo-usługowe;
szkoły wyższe,
muzea, liczne
zabytkowe zespoły
budowlane.
Ratusz
Ratusz. Najbardziej
reprezentacyjna budowla
miasta, stojący pośrodku
rynku, wzniesiono w 15421543. Początkowo był to
budynek parterowy,
bezwieżowy, utrzymany
w stylu gotyckim. W XVI w.
dobudowano piętro oraz
wysoką wieżę. Obiekt
odnowiono w 1638 r., a w
1771-1780 gruntownie
przebudowano w stylu
barokowym. Wówczas także
podwyższono wieżę do
obecnej wysokości 53 m.
W 1824 r.
Dom Perkuna
Dom Perkuna, gotycki, zbudowany
na przeł. XV i XVI w. z czerwonej
nietynkowanej cegły. Nazwa domu
wiąże się z miejscową tradycją, wg
której mieściła się tu w czasach
pogańskich świątynia litewskiego
boga Perkuna, bowiem jego figurka
ozdabiała niegdyś szczyt domu. W
rzeczywistości dom był pierwotnie
kamienicą kupiecką, a w 2 poł. XVI
w. został zakupiony przez jezuitów
z pobliskiego klasztoru, którzy w
1643 r. urządzili tu kaplicę.
Katedra św. Piotra i Pawła
Najważniejszą świątynią
Kowna jest zajmująca
północno-wschodni narożnik
rynku katedra św. Piotra i
Pawła. Świątynia, uznawana
za największą gotycką na
Litwie, powstawała od 1413
r., a jej wznoszenie trwało
ponad dwieście lat. Dzisiejszy
wygląd to w głównej mierze
Aleja Wolności
Aleja Wolności jest najbardziej
reprezentacyjną ulicą Kowna,
powstała w drugiej połowie
XIX w. Kamienice, które
możemy oglądać,pochodzą z
końca XIX w. i pocz. XX w.
Ulica ma prawie 2 km długości,
przekształcona jest w deptak.
Mieszczą się przy niej 2 teatry:
muzyczny i dramatyczny,
Muzeum Zoologiczne i
ogromna ilość kawiarń i
kawiarenek, w których nie
zawsze uda się znaleźć wolne
miejsce.
Troki
Miasto na Litwie, w okręgu wileńskim ,
położone na półwyspie miedzy jeziorami .
Zamek Wielkich Książąt
Litewskich
U podnóża Góry Zamkowej w
Wilnie, tuż za Katedrą został
wzniesiony nowoczesny
budynek, swoim kształtem
nawiązujący do dawnego
Pałacu Wielkich Książąt
Litewskich. Budynek ten jest
pomnikiem Tysiąclecia
wspomnienia nazwy Państwa
Litewskiego w źródłach
pisanych.
Wilno
Wilno-stolica Litwy, do 1795 stolica Wielkiego
Księstwa Litewskiego, w latach 1919–1939 w
granicach Polski (jako stolica województwa
wileńskiego), na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u
ujścia Wilejki; największe pod względem powierzchni
miasto w Krajach bałtyckich; ośrodek przemysłowy;
port lotniczy, węzeł kolejowy (główna stacja Vilnius)
i drogowy; ośrodek kulturalny i naukowy
Ostra Brama
Ostra Brama w Wilnie
wzniesiona w 829.
Ostrobramskiej Królowej Korony
Polskiej (Matki Boskiej
Miłosierdzia), klasycystyczna,
brama miejska na Starym Mieście w
Wilnie, gotycka, wzniesiona w
latach 1503-1514; wraz z
przylegającym do niej fragmentem
muru obronnego stanowi jedyną
pozostałość dawnych fortyfikacji
miejskich; od strony wewnętrznej
bramy znajduje się kaplica
Ostrobramska z obrazem Matki
Boskiej
Starówka
Wileńska Starówka zajmuje
obszar 255 hektary. Jest
zlepkiem wielu nurtów
architektonicznych. Stare
Miasto niezniszczone podczas
II wojny światowej i okupacji
sowieckiej zostało wpisane
na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO w 1994 r.
Międzynarodowe uznanie
stało się impulsem do odnowy
i licznych rekonstrukcji, które
sprawiły, że dziś ta
historyczna część Wilna
szczyci się mianem jednej z
najbardziej autentycznych
Starówek Europy.
Wieża Telewizyjna
Wileńska wieża
telewizyjna to najwyższy
budynek na Litwie. Jej
wysokość to 326,5 metra,
waga – około 25 000 - 30
000 ton.
Kościół św. Piotra i Pawła
Kościół św. Piotra i Pawła
na Antokolu w Wilnie barokowy kościół wileński,
zbudowany w latach 16681675 z fundacji hetmana
wielkiego litewskiego
Michała Kazimierza Paca,
jako wotum dziękczynne za
uratowanie życia w czasie
rokoszu Lubomirskiego.
Jedna z najlepszych realizacji
sztukaterii późnobarokowych
w Europie autorstwa Pietro
Pertiego. Malowidła
iluzjonistyczne Michelangelo
Palloniego, bryła kościoła
projektu Jana Zaora.
Domek siostry Faustyny
„Dom św. Siostry Faustyny”
– pod taką nazwą
funkcjonuje baza noclegowa
w obiekcie klasztornym w
Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Wzgórze Trzech Krzyży
W mieście Wilno do zniesienia
Wzgórze Trzech Krzyży. Na
szczycie wzgórza znajdują się
trzy krzyże. W 15 wieku
pojawiły się ukrzyżowany
františkánských siedmiu
mnichów. Czterech mnichów
były odrzucane w dole rzeki
przepływającej leer. W 17
wieku na szczycie wzgórza,
aby wznieść pomnik Trzech
Krzyży. Krzyż stał aż do
1950, kiedy radziecki rząd
musiał usunąć i wstawić do
rzeki.
Zamek Giedymina ruiny
Pierwsza pisemna
wzmianka o Wilno jest
+1.323-sz. Miasto założyli
Wielkiego
Księcia Giedymina. ... Wilno
znajdą wiele ciekawych
zabytków i ruin, meczety,
... Wyspa Zamek Traki
oddalony w przybliżeniu o
23 km, Švenčioniys oddalony
w
...
Uniwersytet Wileński
Uniwersytet Wileński –
państwowy uniwersytet w
Wilnie, założony w 1579
przez króla Polski Stefana
Batorego jako Akademia i
Uniwersytet Wileński, w
okresie II Rzeczpospolitej w
latach 1919–1939
Klasztor Bazylianów z celą
Konrada
Ulica Ostrobramska. W głębi
kościół św. Teresy, na prawo
brama wejściowa w murach
kompleksu bazylianów
Muzeum Adama
Mickiewicza
Adam Mickiewicz uwiecznił
wileński klasztor bazylianów w III
części dramatu Dziady. To na
terenie zlokalizowanego w nim
carskiego więzienia rozgrywają się
sceny wieczerzy wigilijnej
uwięzionych Polaków oraz
wygłaszane przez głównego
bohatera, Konrada, Mała i Wielka
Improwizacja. Do dnia dzisiejszego
w jednym z pomieszczeń klasztoru
znajduje się tablica z inskrypcją w j.
łacińskim z dramatu: „Bogu
Najlepszemu, Największemu.
Gustaw zmarł tu 1823 1 listopada.
Akademicki Kościół św.
Anny
Kościół św. Anny w Wilnie −
Kościół usytuowany w stolicy
Litwy (Wilnie), przy ulicy Ma
ironio (św. Anny) 8, tuż przy
brzegu rzeki Wilejki.
Wybudowany w stylu późnego
gotyku gdańskiego.
Powstał na przełomie XV i
XVI wieku, z fundacji
wielkiego księcia litewskiego i
późniejszego króla polskiego
Aleksandra Jagiellończyka,
jako kaplica św. Anny przy
zespole klasztornym
bernardynów.
Katedra Wileńska
Bazylika archikatedralna św.
Stanisława Biskupa i św.
Władysława w Wilnie –
katolicka bazylika w Wilnie,
katedra archidiecezji
wileńskiej, miejsce pochówku
wielkich książąt litewskich,
jednocześnie królów Polski
(oba państwa łączyła do 1569
r. unia personalna, później do
rozbiorów unia realna).
Cmentarz na Rossie i
Antokolu
Cmentarz na Rosie w Wilniezespół cmentarny w dzielnicy
Rosa w Wilnie, założony w
1769, w 1801 oficjalnie
zalegalizowany przez
magistrat wileński, poważnie
zniszczony w 1952,
zamknięty w 1967; 10,8 ha;
wpisany do rejestru zabytków
w 1969.
Kłajpeda
KŁAJPEDA – (niemiecka nazwa Mamek) trzecie pod
względem wielkości miasto Litwy. Miasto i port założyli w
1252 roku Kawalerowie Mieczowi a pierwsze prawa
miejskie na prawie Lubeki zostały nadane w 1257r. Po
drugiej wojnie światowej miasto zamknięte dla
cudzoziemców przez 45 lat.
Stare Miasto
Stare Miasto- brukowane
ulice są pokryte domami z
muru pruskiego i dwóch
chemików z 17 wieku. W
centrum miasta jest Teatr
Kłajpeda Square z fontanną
Anny. Memel
Mierzeja Kurońska
Mierzeja Kurońska-to wąski,
długi półwysep, w postaci
piaszczystego wału, w
południowo-wschodniej części
wybrzeża Morza Bałtyckiego.
Mierzeja oddziela Zalew
Kuroński od otwartego morza.
Muzeum Morskie
Życie średniowiecznego portu
gdańskiego koncentrowało się na
lewym brzegu Motławy. Znajdowały
się tam bramy miejskie, przy których
budowano drewniane pomosty i
urządzenia przeładunkowe.
Przestrzeń między nimi była
ufortyfikowana i nie pełniła funkcji
handlowych. Stały rozwój portu
spowodował potrzebę budowy na
przeciwległym brzegu rzeki nowych
magazynów towarowych oraz
nabrzeży przeładunkowych.
Delfinarium
Położone na samym końcu
Mierzei Kurońskiej
delfinarium zostało otwarte
w 1994 rok i stało się od razu
wielko atrakcją
turystyczną.Organizowane
kilka razy dziennie pokazy
tresury delfinów i lwów
morskich ogląda naraz tysiąc
widzów.
Download