Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

advertisement
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Specjalność na II stopniu na kierunku Logistyka
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel.: 42 635 51 22
Cel
Kształcenie przyszłej operacyjnej kadry menedżerskiej
dla potrzeb sektora:
• przemysłowego i usługowego,
• jednostek
sektora
publicznego
w
zakresie
podstawowych procesów logistycznych realizowanych
w łańcuchu dostaw (logistyczna obsługa klienta,
zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie,
spedycja).
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel.: 42 635 51 22
Program studiów
obejmuje nowoczesną wiedzę na temat zarządzania
procesami przepływów towarów (surowców, materiałów,
wyrobów
gotowych),
informacji
oraz
środków
finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych
różnego typu podmiotów gospodarczych w ramach
łańcucha dostaw.
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel.: 42 635 51 22
Program specjalności
SEMESTR
PRZEDMIOT
Zarządzanie procesami logistycznymi
Doskonalenie procesów i produktów
1
Systemy wspomagania i optymalizacji decyzji w logistyce
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach logistycznych
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Metody analizy i prognozowanie rynku
2
Nowoczesne trendy w logistyce
Warsztaty logistyczne
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel.: 42 635 51 22
Program specjalności
SEMESTR
PRZEDMIOT
Marketing w firmach logistycznych
Rachunek kosztów w logistyce
3
Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw
Zarządzanie strategiczne i projektowe
Seminarium magisterskie – semestr 3
4
Seminarium magisterskie – semestr 4
Technologie w logistyce
Wybór
Społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
Wybór
Jakość w łańcuchu dostaw
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel.: 42 635 51 22
Absolwenci
będą wyposażeni w profesjonalną wiedzę oraz
umiejętności umożliwiające im (po kilkuletniej praktyce
zawodowej) zatrudnienie na stanowiskach menedżerów
operacyjnych w procesach realizowanych w łańcuchach
dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
a także jednostkach sektora publicznego.
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel.: 42 635 51 22
Zapraszamy !
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel.: 42 635 51 22
Download