• sieci społeczne • socjologia elit biznesu

advertisement
RESUME WYKŁADOWCY
dr Joanna Szalacha-Jarmużek
e-mail: [email protected]
Funkcja: wykładowca
Specjalizacja : socjologia ekonomiczna
Region kraju Centralny (WSB Toruń/Bydgoszcz]
Opis:
Wykształcenie (ukończone uczelnie, tytuły naukowe, kursy i certyfikaty, uprawnienia zawodowe itp. max. 350 znaków ze spacjami)
Doktor socjologii, absolwentka studiów doktoranckich z zakresu socjologii na UMK Wydział
humanistyczny (Zakład Interesów Grupowych). Autorka 2 monografii „Między zaufaniem a
elitarnością. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska” oraz
„Instrumentarium globalnego panowania. Poza-państwowi aktorzy i globalna władza strukturalna”.
Autorka publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej. Od 2008 adiunkt w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu. Od 2011 roku prezes Fundacji Kazimierza Wielkiego prowadzącej kampanię
Polski Ślad promującą ideę patriotyzmu ekonomicznego.
Zainteresowania naukowe
 socjologia ekonomiczna - analizy dotyczące społecznych aspektów procesów

ekonomicznych w szczególności związane ze zjawiskiem usieciowienia elit biznesu oraz
nieformalnych instytucji kształtujących się w obrębie ładu korporacyjnego
socjologia globalizacji - analiza mechanizmów realizacji podmiotowości w warunkach
globalnej gospodarki przez transnarodowe korporacje, transnarodowe stowarzyszenia
korporacyjne oraz międzynarodowy sektor usługowy.
 sieci społeczne
 socjologia elit biznesu
Ekspert w mediach:
http://www.biznes.newseria.pl/news/polacy_pomagaja_chetnie,p2064524643
http://mysl24.pl/tematy-tygodnia/2026-polska-gospodarna-nowy-32-numer-mysl-pl-juz-wsprzedazy.html
http://kongresig.pl/pl/panelisci-v-kongresu/joanna-szalacha-jarmuzek/
http://nowyobywatel.pl/2011/12/16/dbajmy-o-siebie-czyli-patriotyzm-konsumencki-i-wiecej-czescii/
http://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2013/11/NK-7-Szalacha-Wolodzko.pdf
Download