pobierz kartę - Nazwa, dane adresowe

advertisement
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
tel. (062) 747 16 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
Dot.:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Obiekt:
PS Lisków - śychów
e-mail: [email protected] Internet: www.hydro-marko.pl
Nazwa Firmy:
Adres:
Kod:
Telefon:
Fax:
Do:
PRIMEKO
Sz. Pan Jarosław Grzelak
POMPOWNIA: dwupompowa
PRACA POMP: naprzemienna praca pomp
POŁOśENIE:
teren zielony
Dane wejściowe do doboru przepompowni:
Maksymalny napływ ścieków:
Rzędna terenu:
Rzędna dna rurociągu dopływowego I:
Rzędna dna rurociągu dopływowego II:
Rzędna dna rurociągu dopływowego III:
Rzędna osi rurociągu tłocznego:
Rzędna najwyŜszego punktu na trasie:
Długość rurociągu tłocznego:
0,33
132,45
129,44
131,20
131,00
136,33
812
l/s
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m
Halarm=
129,34
m.n.p.m.
Hmax=
129,24
m.n.p.m.
Hmin=
128,74
m.n.p.m.
Hsuchob=
128,44
m.n.p.m.
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajność pompy Qp
Przyjęto Q=
4,00
l/s przy następujących załoŜeniach:
- rurociąg tłoczny:
PE100
- prędkość w rurociągu tłocznym V=
SDR17 PN10
0,81
2. Wymagana całkowita wysokość podnoszenia pompy Hc:
Hc-
całkowita wysokość podnoszenia;
Hg-
wysokość geometryczna =
Hs-
straty liniowe dla rurociągu tłocznego
7,59 m;
Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur
Hw- wylot z rurociągu tłocznego =
Hc=
Przyjęto Hc=
20,58
m
21,00
m
PE100
SDR17 PN10
PE100
=
2,00
812
m=
9,99
m
Str. Dod:
m;
1,00 m;
3. Dobór pompy:
Pompa prod.
KSB
typu:
Obroty:
2900
obr/min
P2=
4,20
kW
P1=
5,31
kW
Parametry pracy pompy:
UWAGI DODATKOWE :
NF65-170/042YLG-158+SGLRD
Qp=
4,13
l/s
,
silnik:
Hp= 21,90
m.
4,20
kW
0 m
ZałoŜenia do obliczenia przepompowni ścieków
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
Obiekt:
PS Lisków - śychów
tel. (062) 747 16 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: [email protected] Internet: www.hydro-marko.pl
1. Rodzaj dopływających ścieków:
2. Maksykmalny dopływ ścieków:
3. Rurociąg doprowadzający ścieki:
a) średnica:
b) materiał:
c) rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni:
rurociąg wlotowy I:
rurociąg wlotowy I:
rurociąg wlotowy I:
4, Rurociąg tłoczny pompowni:
a) średnica:
b) materiał:
c) długość rurociągu:
d) rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni:
e) rzędna najwyŜszego punktu na trasie:
5. Rzędna terenu w miejscu posadowienia:
ścieki bytowe
Qs=
1,19
3
m /h
Ddop=
200
PVC/PVC
mm
Hdop1=
Hdop2=
Hdop3=
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
129,44
131,20
-
Dtł=
90x5.4
PE100 SDR17
Ltł=
812
Htł ps=
131,00
Htł pt=
136,33
Ht=
132,45
mm
m
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
Wyniki obliczeń
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
Obiekt:
PS Lisków - śychów
tel. (062) 747 16 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: [email protected] Internet: www.hydro-marko.pl
1. Punkt pracy pompy:
- wydajność pompy:
- całkowita wysokość podnoszenia:
- wysokość strat w rurociągu tłocznym:
- wysokość geometryczna:
2. Rzędne:
- posadowienia pompowni:
- dna komory pompowni:
- terenu w miejscu posadowienia::
- pokrywy pompowni:
- dopływu do pompowni 1:
- dopływu do pompowni 2:
- dopływu do pompowni 3:
- minimalnego poziomu ścieków:
- maksymalnego poziomu ścieków:
- alarmowego poziomu ścieków:
- suchobieg:
3. Wysokość:
- retencyjna komory pompowni:
- martwa:
- pokrywy nad terenem:
4. Objętość:
- retencyjna komory pompowni:
- martwa:
Qp=
Hp=
Htł =
Hg =
4,13
21,90
14,31
7,59
l/s
m.n.p.m.
m.
m.n.p.m.
Hpp=
Hd=
Ht=
Hpok=
Hdop1=
Hdop2=
Hdop3=
Hmin=
Hmax=
Ha=
Hs=
128,13
128,24
132,45
132,65
129,44
131,20
128,74
129,24
129,34
128,44
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
Hr=
Hm=
Hpok=
0,50
0,50
0,20
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
Vr=
Vm=
0,57
0,57
m3
m3
Dane techniczne doboru przepompowni
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
Obiekt:
PS Lisków - śychów
tel. (062) 747 16 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: [email protected] Internet: www.hydro-marko.pl
1. Typ przepompowni:
2. Pompy:
- typ:
- typ wirnika:
- napięcie zasilania:
- moc silnika:
- obroty silnika:
- średnica króćcca tłocznego:
- wolny przelot pompy:
- masa pompy:
- średnica rurociągów tłocznych w pompowni:
3. Obudowa z pokrywą:
- typ obudowy:
- średnica wewnętrzna:
- średnica zewnętrzna:
- wysokość obudowy:
- grubość ścianki:
- grubość dna:
- typ włazu:
08HM1245/NF65/80-2-B
KSB
NF65-170/042YLG-158+SGLRD
vortex
400V
4,2
kW
2900
1/min
PE90
65
mm
62
kg
80
mm
polimerobeton
1200
mm
1280
mm
4,52
m
40
mm
110
mm
stal nierdzewna
Wytyczne do wykonania przepompowni ścieków
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
Obiekt:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
PS Lisków - śychów
tel. (062) 747 16 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: [email protected] Internet: www.hydro-marko.pl
Nazwa i adres firmy:
"HYDRO MARKO"
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
Lokalizacja obiektu:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Typ przepompowni:
Rurociągi doprowadzające ścieki:
- materiał:
- średnica:
- rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni:
-wlot 1:
-wlot 2:
-wlot 3:
Rurociągi tłoczny pompowni:
- materiał:
- średnica:
- rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni:
Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:
- średnica wewnętrzna:
- rzędna dna komory:
- rzędna pokrywy:
- rzędna posadowienia pompowni:
- rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni:
08HM1245/NF65/80-2-B
Miejsce montaŜu szafki sterowniczej:
Kąt pomiędzy osiami rurociągu dopływowego i tłocznego:
PVC/PVC
Ddop=
200,00
mm
Hdop=
Hdop=
Hdop=
129,44
m.n.p.m.
131,20
m.n.p.m.
-
m.n.p.m.
PE100 SDR17
Ddop=
Htł=
90x5.4
mm
131,00
m.n.p.m.
teren zielony
Dw=
Hd=
Hpok=
Hpp=
Ht=
1200
mm
128,24
m.n.p.m.
132,65
m.n.p.m.
128,13
m.n.p.m.
132,45
m.n.p.m.
obok przepompowni
0°
180 °
Download