ADHD- OBJAWY:

advertisement
ADHD- OBJAWY:
NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA
(dziecko niespokojne, ciągle w ruchu),
ZABURZENIA KONCENTRACJI
(dziecko ma rozproszoną uwagę, nie może
na niczym się skupić),
IMPULSYWNOŚĆ
(częste wybuchy niekontrolowanej złości,
nawet agresji).
ADHD –DIAGNOZA:
•od kiedy pojawił się problem? (nagle, czy od dłuższego czasu?)
•w jaki sposób problem się nasilał?
•co zrobili rodzice/opiekunowie by polepszyć sytuację?
•czy korzystali z profesjonalnej pomocy?
Specjalistyczna diagnoza obejmuje wywiad, zebranie informacji
ze środowiska naturalnego dziecka (domu, szkoły),
oraz informacji od specjalistów: pediatry, psychiatry,
neurologa, a nawet okulisty i laryngologa.
DZIECKO Z ADHD W SZKOLE:
DZIECKO Z ADHD W SZKOLE:

-zbyt wiele norm i zasad, do których on

musi się dostosować i przyswoić w
krótkim czasie,
-brak akceptacji wśród grupy rówieśniczej
(dzieci z reguły wybierają za towarzysza
osoby spokojne, łatwo adoptujące się do
grupy)
DZIECKO Z ADHD W SZKOLE WYMAGA:
 -rutyny, regularności,
 -bezwzględnej konsekwencji
 -za dobre działanie lub podjęcie próbypochwały,
 -poświecenia czasu przez inne osoby,
 -bezpośredniego zaangażowania
nauczycieli
Terapia adhd
Terapia rodziny
warsztaty
terapia całej
rodziny
wsparcie
specjalistów (pedagoga
i psychologa szkolnego,
pedagogów specjalnychnauczycieli wspierających
TERAPIA DZIECKA Z ADHD
dziecko
farmakoterapia
psychoterapia
Terapia behawioralnoPoznawcza, socjoterapia
POMOC W SZKOLE
PEDAGOG,PSYCHOLOG SZKOLNY
DZIECKO
RODZICE
ZASADY WSPÓŁPRACY Z NADPOBUDLIWYM DZIECKIEM
Pomoc w skupieniu się na jednej czynności
Jasne zasady, uporządkowane otoczenie, zapowiedź zmian,
Konstruktywne polecenia,
Jedno polecenie naraz,
Rozdzielenie poleceń na mniejsze,
Zasada: zatrzymaj się- pomyśl- powtórz,
Każdorazowe wzmacnianie konstruktywnych zachowań,
Pamięć o zaletach i zasobach dziecka.
Dekalog
szczęśliwego dziecka i
rodzica:
Każde dziecko jest stworzone do bezwarunkowej miłości ,by je kochać nie
za coś, ale wbrew wszystkiemu.
Wyrazem miłości jest pokazanie dziecku na własnym przykładzie
właściwej drogi postępowania w życiu .
Ucząc dziecko ponoszenia konsekwencji za swoje nieprzemyślane
działania, uczymy je odpowiedzialności za siebie i innych teraz i w
przyszłości.

Opracowała Marta Jędryka-Plesińska
Download