Zaburzenia zachowania znajdują się wśród najczęściej

advertisement
Zachowania
OpozycyjnoBuntownicze
Materiał opracowały:
Justyna Pacuła – reedukator
Hanna Podłucka – nauczyciel wczesnoszkolny
Występowanie ODD wśród dzieci
Zaburzenia zachowania znajdują się wśród najczęściej
występujących zaburzeń wieku dziecięcego
Ich rozpowszechnienie wynosi od 2% do 9% jeśli
chodzi o zaburzenie zachowania oraz od 6% do 10 % w
przypadku zaburzenia opozycyjno-buntowniczego.
Częściej są rozpoznawane w dużych miastach niż na
wsiach.
Mogą pojawić się w każdym wieku.
U chłopców w większości rozpoznaje się w młodszym
wieku, najczęściej w pierwszych latach szkoły
podstawowej.
U dziewcząt początek zaburzeń zachowania wiąże się z
okresem dojrzewania (ok. 13-15r.ż).
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 to zazwyczaj zespół objawów, który pojawia się w ramach innej
diagnozy, np. wspólnie z ADHD, depresją dwubiegunową,
zaburzeniami lękowymi.
 Dziecko zdecydowanie odmawia wykonywania poleceń, nadmiernie
reaguje, łatwo traci cierpliwość i wpada w gniew. Potrafi specjalnie
drażnić i kłócić się z innymi. Nie umie wziąć odpowiedzialności za
swoje działanie.
• „Pewnemu czteroletniemu chłopcu opiekunka w przedszkolu kazała
położyć się na łóżku podczas leżakowania. Malec odmówił.
Opiekunka nalegała, aby jej posłuchał. Chłopiec spokojnie podszedł
do łóżka, nasiusiał na nie i stwierdził: Teraz chyba już nie muszę się
na nim kłaść.”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Martin Kutscher, Tony Atwood, Robert Wolff autorzy książki “ Dzieci z
zaburzeniami łączonymi” twierdzą, że dzieci nie są dotknięte tylko jednym
problemem. Bardzo często kilka schorzeń grupuje się w rozmaitych
układach, które noszą nazwę zaburzeń łączonych.
Najczęstszymi rodzajami są:
ADHD
ADD ADHD bez H tj. bez hiperaktywności - dziecko z tym deficytem nie
sprawia kłopotów wychowawczych, a bardziej kłopoty edukacyjne
trudności w nauce
zaburzenia ze spektrum autystycznego np. zespół Aspergera
zaburzenia integracji sensorycznej
zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne
zespól Tourett’a (występowaniem licznych tików motorycznych i
głosowych pochrząkiwania, szczekanie, mlaskanie językiem)
depresja
depresja dwubiegunowa
zaburzenia opozycyjne
zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych.
Download