Europejskie szkolenie w zakresie Eksperta Ochrony przed

advertisement
EUROPEJSKIE SZKOLENIE W ZAKRESIE
“EKSPERTA OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM” (EOP)
Kurs specjalistyczny na EOP
dla energetyki jądrowej
Szkolenie
przeznaczone
jest
dla
przyszłych
Ekspertów
Ochrony
przed
Promieniowaniem (EOP) pracujących w energetyce jądrowej. Stanowisko EOP zostało
wprowadzone przez Dyrektywę Rady
2013/59/EURATOM, którą Polska
jest
zobowiązana wdrożyć najpóźniej w 2018 roku.
Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętności oraz wiedzę niezbędne do pracy w
charakterze EOP na terenie elektrowni jądrowej. Szkolenie przeznaczone jest dla
przyszłych pracowników elektrowni jądrowych, specjalistów zajmujących się ochroną
radiologiczną w obiektach jądrowych, jak też pracowników jednostek sprawujących
dozór w obiekcie jądrowym.
Szkolenie potrwa jeden tydzień i składać się będzie z wykładów, warsztatów i wizyt
technicznych. Uczestnicy zwolnieni są z opłat szkoleniowych.
Więcej informacji, w tym sposób aplikacji, znajdą Państwo na: www.fortbildung.kit.edu
Można kontaktować się także z p. Sibylle Mann (KIT) – [email protected]
oraz z p. Krzysztofem Fornalskim (PGE EJ 1): [email protected]
16–20 styczeń 2017, Karlsruhe, Niemcy
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Niemcy
Download