Skala mapy w obliczaniu powierzchni

advertisement
E-learning GEOGRAFIA
Opracowanie:
Arkadiusz Dera
Wysokość bezwzględna i względna. Głębokość
bezwzględna.
Temat prosty i znany a jednak wiele osób popełnia mnóstwo błędów w zadaniach
maturalnych. Czasem przez nieuwagę, czasem przez błędny zapis. Czym jest
wysokość względna a czym bezwzględna?
Wysokość względna, wysokość danego punktu w terenie mierzona w metrach od
przyjętego poziomu odniesienia.
Wysokość bezwzględna, wysokość danego punktu w terenie mierzona w metrach
n.p.m od średniego poziomu morza.
Najczęściej pojawiające się błędy to błędy w zapisie obliczeń, które zwykle
eliminują również całe zadanie gdyż są punktowane tylko jednym punktem.
Przykładowe zadanie:
Miasto A ma wysokość 880m n.p.m. a miasto B wysokość 600m n.p.m. Oblicz
wysokość względną.
Obliczając wysokość względną (xw), odejmujemy od większej liczby – określającej
bezwzględną wysokość punktu położonego wyżej n.p.m. (xbw), liczbę mniejszą –
określającą bezwzględną wysokość punktu położonego niżej n.p.m. (xbn).
xw=880m n.p.m -600m n.p.m =280m
Wysokość względna między miejscowościami A i B wynosi 280m  [uwaga ważne,
by zapisać wartość w metrach a NIE w METERACH n.p.m]
„Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu”
1
E-learning GEOGRAFIA
Opracowanie:
Arkadiusz Dera
Przykład drugi:
Narciarze zjeżdżają ze stoku pokonując różnicę wysokości 140m. Zjazd
rozpoczynają z wysokości 1100m n.p.m. Oblicz na jakiej wysokości bezwzględnej
znajduje się miejsce gdzie kończy się trasa.
140m=1100m-xbn
xbn=1100m n.p.m -140m=960m n.p.m.  w tym wypadku podajemy metry n.p.m
gdyż znaliśmy różnicę wysokości i jeden z punktów, który określony został jako
wysokość bezwzględna, więc wynik oczekiwany jest również jako wysokość
bezwzględna w m n.p.m
Głębokość bezwzględna jest wyrażona metrami p.p.m i dotyczy punktów
położonych poniżej poziomu morza.
Oblicz różnicę wysokości, jaka istnieje między najwyższym szczytem na Ziemi
(Mount Everest 8848m n.p.m) i głębokością Rowu Mariańskiego (11022m p.p.m)
Obliczenia
xw=8848m n.p.m-(-11022m p.p.m)=8848m+11022m=19870m
Odp. Różnica wysokości między Mount Everest a Rowem Mariańskim wynosi
19870m.
Przy okazji rozwiązywania kolejnych zadań przećwiczymy sobie ostatnią lekcję
czyli czytanie mapy;-)
„Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu”
2
Download