PD0518-14 The Law on Sex in NI A5 Flyer_Page1

advertisement
Dbamy o bezpieczeństwo
S
性
K
SE O
W
A
R
IP
Irlandia Północna
Prawo regulujące
zachowania seksualne
w Irlandii Północnej
Zgoda na odbycie stosunku
cielesnego
Osoba wyraża zgodę, jeżeli godzi się z wolnego
wyboru oraz posiada zarówno wolność, jak i
zdolność do dokonania wyboru. Nie dotyczy to
sytuacji, w których w stosunku do osoby została
zastosowana groźba przemocy; kiedy jest ona
nieprzytomna; kiedy znajduje się pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających; bądź kiedy
jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana bądź
przymuszana.
Napaść na tle seksualnym
Dotknięcie innej osoby w sposób seksualny
bez posiadania uzasadnionych przesłanek jej
zgody stanowi przestępstwo. Przez dotyk
rozumie się jakikolwiek kontakt fizyczny, za
pomocą części ciała lub czegokolwiek innego,
również przez ubranie.
Gwałt
Nieprzyzwoite lub niewłaściwe obrazy
przedstawiające dzieci
Niezgodne z prawem jest:
• Wykonywanie jakiegokolwiek rodzaju nieprzyzwoitych fotografii lub
obrazów przypominających fotografie przedstawiających dziecko
bądź osobę poniżej 18 roku życia, a także udzielanie zgody na
wykonywanie takich fotografii, lub ich tworzenie. Dotyczy to
również sytuacji, w których osoba poniżej 18 roku życia jest
autorem własnego zdjęcia lub obrazu.
• Rozprowadzanie takich fotografii lub pokazywanie ich innym osobom
• Posiadanie takich fotografii.
• Publikowanie takich fotografii lub powodowanie ich publikacji.
Inne przestępstwa
Nadużycie pozycji władzy lub zaufania przez jakąkolwiek osobę,
która zajmuje taką pozycję, poprzez angażowanie się w jakąkolwiek
formę kontaktu seksualnego z udziałem dziecka lub osoby poniżej
18 roku życia, również stanowi przestępstwo.
Więcej informacji na temat przepisów prawa związanych z
przemocą seksualną można znaleźć w witrynie internetowej
www.legislation.gov.uk.
Zgłaszanie przemocy seksualnej
Mężczyzna popełnia gwałt, jeśli celowo
penetruje penisem wagine, usta bądź odbyt
innej osoby bez jej zgody. Nie ma tu
znaczenia płeć osoby, na której popełniany
jest gwałt, ani jej stan cywilny — dotyczy to
również żony lub partnerki cywilnej. Gwałt
stanowi jedyne przestępstwo seksualne,
które może zostać popełnione wyłącznie
przez mężczyznę.
Jeśli sam/a padłeś/aś ofiarą przemocy seksualnej, jeśli spotkało to
znajomą Ci osobę lub Twoje dziecko, bez względu na upływ czasu
od tego zdarzenia, radzimy:
• Zgłaszać zdarzenie bezpośrednio na Policję, dzwoniąc pod numer
101, co umożliwi kontakt ze specjalnie przeszkolonym
funkcjonariuszem Policji, który przeprowadzi z poufną rozmowę.
Kobieta nie może zostać oskarżona o gwałt,
ponieważ to przestępstwo jest zdefiniowane
jako penetracja penisem — może jednak
zostać oskarżona o inne przestępstwo, na
przykład napaść na tle seksualnym przez
penetrację lub inne poważne przestępstwa
seksualne.
centrum pomocy ofiarom przemocy seksualnej The Rowan
pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 399 4424. Organizacja
ta oferuje wsparcie oraz różnego rodzaju usługi medyczne. W
razie potrzeby The Rowan jest również w stanie udzielić pomocy
podczas zgłaszania sprawy Policji, jeśli nie dokonano tego
wcześniej. Więcej informacji można znaleźć w witrynie
internetowej www.therowan.net.
• W nagłych przypadkach kontaktować się z Policją, korzystając
z numeru telefonu 999.
• Można również skontaktować się ze specjalistycznym regionalnym
Wiek uprawniający do wyrażenia Obawy związane z zachowaniem
zgody na odbycie stosunku
własnym lub innych osób
cielesnego
Jeśli martwią Cię własne myśli lub zachowanie, bądź
Rozporządzenie dotyczące przestępstw
seksualnych w Irlandii Północnej z 2008 r.
(Sexual Offences [Northern Ireland] Order
2008) wprowadziło szereg praw, które chronią
przed nadużyciami dzieci poniżej 16 roku
życia. Istnieją również jeszcze bardziej
szczegółowe przepisy, których zadaniem jest
ochrona dzieci poniżej 13 roku życia.
Wiek uprawniający do wyrażenia zgody na
jakąkolwiek formę kontaktu seksualnego
pomiędzy kobietą a mężczyzna lub w
związkach jednopłciowych wynosi w Irlandii
Północnej 16 lat. W związku z tym jakikolwiek
kontakt seksualny z udziałem dziecka lub
osoby poniżej 16 roku życia, bez względu na
to, czy odbywa się z ich zgodą czy nie,
stanowi przestępstwo.
zachowanie innej bliskiej osoby, warto skontaktować się z
organizacją STOP IT NOW! UK & Ireland, dzwoniąc pod
numer telefonu 0808 1000 900 lub wysyłając wiadomość
e-mail pod adres [email protected], aby uzyskać
poufną poradę.
ZADZWOŃ
NA POLICJĘ
W NAGŁYCH PRZYPADKACH ZAWSZE NALEŻY WYBIERAĆ NUMER 999
Utworzone przez Policję — Druk i projekt PD0518/14
Download