Treść ogłoszenia - Instytucja PAN

advertisement
KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ogłasza nabór na stanowisko głównego specjalisty
(wraz p.o. dyrektora jednostki)
p.n. Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
Miejsce pracy: Polska Akademia Nauk, Baranowo 20, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- nadzór nad funkcjonowaniem ZDA, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów
dotyczących funkcjonowania placówki, organizacji pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników, (w tym nadzór nad księgowością-administracją), dbanie o jak najwyższą
jakość świadczonych usług,
- rozliczenie dopłat bezpośrednich,
- gospodarowanie majątkiem, w tym sprzedaż mieszkań zakładowych,
- prowadzenie i planowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- organizowanie i nadzorowanie prac polowych i zabiegów agrotechnicznych,
- organizowanie i nadzorowanie prac przy hodowli bydła,
- ewidencja prac polowych i zabiegów,
- zarządzanie gospodarstwem, monitorowanie wykonanych prac i czasu pracy,
- kontrola stanów magazynowych i nadzór nad magazynami;
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (preferowane: rolnicze, ekonomiczno-rolnicze),
- doświadczenie w gospodarowaniu zasobem/nieruchomościami/gospodarstwem rolnym,
- umiejętności organizacyjne i interpersonalne,
- odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
- znajomość przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń dotyczących ustaw o finansach
publicznych, prawo zamówień publicznych, przepisów dot. zarządzania nieruchomościami oraz
kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
- umiejętność obsługi komputera - Windows, MS Office,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
Oferujemy: ambitną, interesującą pracę, w tym dużą samodzielność działania.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie w pracy, potwierdzających
posiadane kwalifikacje, zastrzegamy sobie prawo wglądu na rozmowie rekrutacyjnej;
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do składania aplikacji do dnia 30 czerwca
2017 r. z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.
Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną
powiadomieni telefonicznie o kwalifikacji do następnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną
usunięte.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards