info o ries

advertisement
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii
Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sieć RIES czyli Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej oparta jest
na INNOWACYJNYM w pełni profesjonalnym portalu internetowym.
Sieć RIES tworzona jest przez pracowników Instytutu Europejskiego we współpracy
z:
- Instytucjami Ekonomii Społecznej (IES)
- Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES)
- Osobami fizycznymi (OF)
Ideą sieci RIES jest stworzenie jak najszerszej platformy współpracy na rzecz
Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim, angażując przy tym jak największą
ilość zainteresowanych podmiotów.
Członkowie sieci RIES za pośrednictwem platformy internetowej RIES będą
mogli promować swoje ośrodki, pomysły i idee. Szczególny nacisk położony będzie
na współpracę między ośrodkami i firmami zainteresowanymi ideą Ekonomi
Społecznej.
Dzięki
przystąpieniu
do
sieci
RIES
członkowie
otrzymają
dostęp
do profesjonalnych szkoleń w grupach 10 - 15 osobowych oraz dofinansowanie
zewnętrznych specjalistycznych usług doradczych (40 PES).
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586,
www.ie-ries.pl
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii
Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sieć RIES umożliwi stały i szybki dostęp do najważniejszych informacji
z zakresu Ekonomii Społecznej, nie tylko z regionu łódzkiego i Polski, ale również do
pomysłów i projektów bezpośrednio z Instytucji Unii Europejskiej! (informacje
dostępne po zalogowaniu).
Uczestnicy Sieci RIES mają dostęp do wysokiej klasy specjalistów z dziedziny
ekonomii, prawa i marketingu.
Na stronach internetowych sieci RIES będziemy:
•
promować najaktywniejsze ośrodki,
•
przekazywać informację o dobrych praktykach,
•
zamieszczać aktualności z zakresu Ekonomii Społecznej.
Działanie sieci jest obsługiwane przez otwarty punkt kontaktowy, świadczący usługi
informacyjno-konsultacyjne
Przystąpienie do Sieci jest bezpłatne i uczestników do niczego nie zobowiązuje.
Aby przystąpić do sieci RIES należy pobrać ze strony internetowej www.ie-ries.pl
deklarację przystąpienia do RIES oraz kwestionariusz osobowy. Wypełnione
i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do biura
projektu, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, pokój nr 15.
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586,
www.ie-ries.pl
Download