informacje o szkoleniu

advertisement
Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
Wojewódzki w Szczecinie w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”
zapraszają na kolejne bezpłatne szkolenie zat. „Zarządzanie Podmiotami Ekonomii
Społecznej”
Szanowni Państwo,
jeśli chcieliby Państwo aby Państwa podmiot działał
skutecznie na rynku, był dobrze postrzegany przez lokalne
otoczenie, oferował dobre jakościowo produkty i usługi,
zapewniał dobre warunki pracy – zapraszamy na kolejne
bezpłatne szkolenie „Zarządzanie podmiotami ekonomii
społecznej” organizowane przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie w ramach
projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Wiedza
i umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią Państwu sprawniej organizować i zarządzać
procesami zachodzącymi w organizacji oraz ludźmi.
Szkolenie: „Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”, odbędzie się w dniach 22-23
czerwca 2013 r.
Łącznie 16 godzin zajęć w systemie weekendowym, wyjazdowym (sobota-niedziela).
W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat m.in.: zarządzanie
zasobami w przedsiębiorstwach społecznych (style zarządzania i funkcje, kultura
organizacyjna, motywowanie i ocena pracowników/wolontariuszy), zarządzanie zadaniami,
promocja PES, formy zatrudnienia, planowanie, rekrutacja kadr i selekcja
pracowników/wolontariuszy, zarządzanie konfliktami i twórcze rozwiązywanie problemów
rola lidera w podmiotach ekonomii społecznej.
PROGRAM SZKOLENIA
Zgłoszenia należy przesyłać do 17.06.2013r.
Uczestnicy szkoleń:
Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (PES) z terenu Miasta Szczecina, powiatów:
polickiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Miasta Świnoujście tj. podmiotów
posiadających status (co najmniej jeden z niżej wymienionych): organizacja pozarządowa (np.
fundacja, stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i
niewidomych, klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej, warsztat terapii
zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, spółka non-profit.
Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:







profesjonalną i praktyczną wiedzę,
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
wyżywienie i nocleg,
ubezpieczenie NNW,
zwrot kosztów dojazdów na i ze szkolenia,
dodatkowo: dla osób niepełnosprawnych - asystę; dla osób wychowujących małe
dzieci - opiekę,
 doradztwo w zakresie tematyki zajęć.
Zgłoszenia należy przesyłać do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie przy
ul. Cukrowej 8, pokój 409, e-mailem na adres [email protected] lub faxem na nr: 91
444 34 06.
Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel.: 91 444 31 63, kom. 516 702 312 oraz pod
adresem e-mail: [email protected]
W załączeniu: Karta zgłoszeniowa
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards