Imperium rzymskie Prawo rzymskie

advertisement
Początki miasta 753r.p.n.e
• Historia starożytnego Rzymu zaczyna się wraz
z założeniem miasta w 753 roku p.n.e.,
a kończy obaleniem cesarza Romulusa
Augustulusa w 476 roku n.e. Legendy mówią
o wychowaniu jego założycieli, braci Romulusa
i Remusa, przez wilczycę, porwaniu Sabinek
i ugodzie z władcą sabińskim Tytusem
Tacjuszem jako faktach, które dały miastu
początek. Najstarsze dzieje Rzymu mają
w dużej mierze charakter legendarny.
Ewolucja ustroju
w starożytnym Rzymie
Ewolucja ustroju
w starożytnym Rzymie
• Od czasów najdawniejszych do upadku imperium Rzymianie
zmieniali oblicze swojego państwa poprzez liczne reformy
ustrojowe. Na początku dziejów Rzym był monarchią. Według
legendy pierwszym z 7 królów był Romulus, a ostatnim,
wygnany przez poddanych Tarkwiniusz Pyszny. Od 509 r.p.n.e
państwo rzymskie było republiką aż do objęcia władzy przez
Oktawiana Augusta, który przejął władzę w państwie po
zabiciu Juliusza Cezara w 44 r.p.n.e i wyniszczających kraj
wojnach domowych. Pierwszy okres cesarstwa nosi nazwę
pryncypat a od czasów cesarza Dioklecjana w III w n.e
dominat i tak było aż do upadku państwa w 476 roku.
Republika rzymska
Senat rzymski
Imperium rzymskie
• Rzymianie mieli wspaniałe wojsko - legiony rzymskie.
Najpierw podbiły one Italię a następnie w okresie
republiki i cesarstwa poprzez podboje nowych ziem
w Europie, Azji i Afryce stworzyły Imperium
Rzymskie. Rzym stał się starożytnym mocarstwem,
bogatym i wspaniałym, gdzie rozwijały się wszystkie
dziedziny życia społecznego, a Morze Śródziemne
wewnętrznym morzem, o którym Rzymianie mówili :
Mare Nostrum - nasze morze
Imperium rzymskie
Prawo rzymskie
Prawo XII tablic
Język łaciński
ALFABET ŁACIŃSKI
odmiana starożytna składa
się z 23 liter:
A
O
a
k
p
B
F
K
P
T
Z
b
f
l
q
u
C
G
L
Q
V
D
H
M
R
X
E
I
N
S
Y
c
g
m
r
x
d
h
n
s
y
e
i
o
t
z
Literatura:
Wergiliusz, Owidiusz, Horacy
• WERGILIUSZ
• „ENEIDA”
Drogi rzymskie
• A teraz zapraszamy Was na wycieczkę drogami
rzymskimi, które łączyły ziemie rozległego państwa.
Budowę dróg Rzymianie opanowali do perfekcji.
Kopali głębokie rowy, które wypełniali kilkoma
warstwami kamieni, cementu i piasku.
Wzdłuż dróg umieszczali kamienie milowe, które
informowały o odległości do Rzymu. Dlatego do dziś
znane jest przysłowie:
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
DROGI RZYMSKIE
Architektura
• Podobnie jak literatura i filozofia także architektura
rzymska rozwijała sie pod wpływem kultury greckiej.
Rzymianie dodali do wzorców etruskich i greckich
wiele własnych rozwiązań i pomysłów, które
podziwiamy do dziś. Starożytni inżynierowie
i budowniczowie rzymscy udoskonalili i powszechnili
konstrukcję łuku oraz kopułę, zastosowali beton.
To pozwoliło im wznosić skomplikowane konstrukcje,
wspaniałe budowle, które były i są naśladowane
w architekturze do dziś.
Architektura
• Termy rzymskie były
łaźniami publicznymi.
Odgrywały także rolę
ważnych ośrodków życia
kulturalnego i
towarzyskiego. Poza
częścią kąpielową w
skład kompleksu
wchodziły: boiska do
ćwiczeń, ogrody,
czytelnie, bufety.
Architektura
• To łuk triumfalny
wzniesiony w IV wieku.
Budowle takie miały
upamiętnić kolejne
zwycięstwa legionów
rzymskich i były
wystawiane na cześć
cesarzy i zwycięskich
wodzów.
Architektura
KOLOSEUM
AMFITEATR
FLAWIUSZY
Koloseum
• Amfiteatry to wspaniałe budowle, w których odbywały się
walki gladiatorów - ulubiona rozrywka Rzymian. Wznoszone
były na planie koła lub elipsy, często piętrowe.
Najsłynniejszym i największym amfiteatrem było rzymskie
Koloseum budowane przez cesarzy Wespazjana i Tytusa
z rodu Flawiuszów. 4 piętra, 80 wejść i widownia dla 50 tysięcy
widzów nawet dziś robi duże wrażenie. To tu odbywały się
walki gladiatorów, walki z dzikimi zwierzętami, a nawet po
zalaniu areny wodą miniaturowe bitwy morskie. W okresie
prześladowania wiele tysięcy chrześcijan straciło tu życie za
wiarę. Do dzisiaj pozostały ruiny, które są symbolem
współczesnego Rzymu - stolicy Włoch.
Architektura
• Kolejną, charakterystyczną
budowlą rzymską były
akwedukty, których ruiny
można dzisiaj spotkać na
terenie Europy Zachodniej tam gdzie były prowincje
rzymskie. Rzymianie
doprowadzali akweduktami
wodę. Woda płynęła rurami
glinianymi lub ołowianymi
w górnej części budowli,
a dolna część służyła do
komunikacji
Architektura
Forum RomanuM
Forum Romanum
•
Rzymianie na terenie ogromnego imperium budowali miasta i miasteczka
według podobnego, regularnego planu, pośrodku którego było forum
czyli rynek.
• Najwspanialsze w całym cesarstwie było Forum Romanum. W I wieku n.ery
Rzym liczył ponad milion mieszkańców.
• Forum Romanum leży pomiędzy siedmioma wzgórzami. W czasach
starożytnych był to główny polityczny, religijny i towarzyski punkt miasta.
Tutaj miały miejsce najważniejsze uroczystości starożytnego Rzymu.
• Historycy twierdzą, że był to teren podmokły, który po osuszeniu stał się
miejscem publicznych zgromadzeń. Zbudowano tu takie obiekty jak kuria,
mównica, liczne świątynie, archiwum, łuki triumfalne, kolumny na cześć
cesarzy, bazyliki, biblioteki i sklepy. Forum Romanum zniszczone przez pożar,
trzęsienie ziemi, najazd Wizygotów stanowi obecnie nieme świadectwo potęgi
starożytnego świata i obraz zmian jakie zachodziły przez poszczególne epoki
Wiecznego Miasta.
Architektura
Forum Romanum OBECNIE
Architektura - Panteon
• Na koniec naszej wycieczki
zajrzyjmy do Panteonu.
Ta świątynia poświęcona
była wszystkim bogom
rzymskim, zbudowana w II
wieku n.ery na planie koła,
zwieńczona ogromną
kopułą. Obecnie jest jedną
z najlepiej zachowanych
budowli z czasów
starożytnego Rzymu.
•
Dziękujemy za uwagę
• Mamy nadzieję, że po naszej krótkiej
prezentacji wszyscy zrozumieli jak wiele my
współcześni zawdzięczamy starożytnym, że ich
osiągnięcia przetrwały do dziś.
Download
Study collections