przetarg nieograniczony, na dostawę symulatora promieniowania

advertisement
Znak sprawy: PN-01-2013
IMIM/DOP/ 174 /13
Kraków, dnia 22 stycznia 2013 r.
WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO SIWZ
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w trybie przetargu
przetarg nieograniczony, na dostawę symulatora promieniowania słonecznego wraz z
systemem pomiarowym charakterystyk I-V ogniw słonecznych, (zakup, montaŜ,
uruchomienie, instruktaŜ) działając na podstawie art. 38 ust 4, uprzejmie Państwa informujemy,
iż Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Załączniku nr 4 do SIWZ:
1. Zmiana w zakresie § 2 ust 4 załącznika nr 4:
Jest:
Termin dostarczenia i instalacji przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego
upływem Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie
kompletnym, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Sprzedającego, zainstaluje go, oraz
przedstawić atest na trzy ogniwa wzorcowe uznawany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)
w siedzibie Kupującego w terminie.
Powinno być:
Termin dostarczenia i instalacji przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego
upływem Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie
kompletnym, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Sprzedającego, zainstaluje go, oraz
dostarczy trzy ogniwa wzorcowe z atestem uznawanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(PCA).
2. Zmiana w zakresie § 3 ust 3 załącznika nr 4:
Jest:
Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy
i jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego, zainstalowanie uzyskanie atestu na
trzy ogniwa wzorcowe uznawanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)oraz instruktaż.
Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu
zamówienia; opłaty za transport, ubezpieczenia, cło, załadunek, wyładunek, dokumentację
niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy.
Powinno być:
Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy
i jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego, zainstalowanie, dostawę trzech
ogniw wzorcowych z atestem uznawanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) oraz
instruktaż. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu
zamówienia; opłaty za transport, ubezpieczenia, cło, załadunek, wyładunek, dokumentację
niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards