Zapraszamy na cykl szkoleniowy „Praktyka Arteterapii” Czas trwania

advertisement
Osrodek Regionalny w Poznaniu
Zapraszamy na cykl szkoleniowy
„Praktyka Arteterapii”
Czas trwania cyklu
Miejsce
Terminy
15 godzin, 3 spotkania po 6 godzin, w godz. od 10:00 do 15:00
FRDL, Ośrodek Regionalny w Poznaniu, ul. Rolna 19/3, Poznań
Listopad 2012 r.: 13 (wtorek), 26 (poniedziałek)
Grudzień 2012 r.: 10 (poniedziałek)
Arteterapia to metoda pracy terapeutycznej wykorzystywana w terapii różnorodnych
zaburzeń, chorób oraz w twórczym rozwoju. Badania prowadzone na gruncie neurobiologii
dowodzą, że procesy twórcze, zabawa, zajmowanie się sztuką, użycie wyobraźni, inicjują
powstawanie nowych wzorów neuronalnych i zmieniają biochemię mózgu.
Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej, opiera się przede wszystkim na
koncepcji analitycznej. Skierowane jest do: arteterapeutów, nauczycieli, pedagogów,
terapeutów i trenerów wykorzystujących sztukę w pracy terapeutycznej i w twórczym
rozwoju.
"Poznaj samego siebie" - ten starożytna instrukcja obejmuje zarówno arteterapeutę jak i
jego klienta, dlatego też szkolenie oparte jest na praktyce i doświadczaniu.
Każde spotkanie zawiera część teoretyczną i warsztatową. Podczas szkolenia będą
wykorzystywane sztuki wizualne, przede wszystkim: malarstwo, rysunek i collage, sztuki
narracyjne i muzyka.
Możliwe jest uczestnictwo w wybranym module, chociaż polecany jest udział w całości
cyklu.
Prowadzący: Marta Grześkowiak – arteterapeutka, w trakcie szkolenia wstępnego do
psychoanalizy jungowskiej. Prowadzi grupowe i indywidualne sesje arteterapii, pracuje m.
in. z osobami z chorobą onkologiczną i psychiczną. Stosuje arteterapię opartą przede
wszystkim na spojrzeniu analitycznym, koncentruje się na procesach zachodzących między
tym co świadome a nieświadome, roli wyobraźni i wymiernych, opartych na zmianach
neurobiologicznych skutkach procesów twórczych.
Cykl obejmuje 3 spotkania:
I. Wprowadzenie. Rola wyobraźni i twórczości w zmianie rozwojowej i terapeutycznej.
Multimodalna natura obrazu.
II. Archetyp, symbol i metafora w arteterapii. Narracja i cisza w arteterapii.
III. Słowo. Receptywny i aktywny kontakt ze słowem w arteterapii.
Baśnie, opowieści, poezja.
ul. Rolna 19/3, 61 – 491 Poznań, tel. 61 853 34 33, fax 61 855 33 07
e-mail: [email protected], www.poznan.frdl.pl
Osrodek Regionalny w Poznaniu
Formularz zgłoszeniowy na cykl szkoleniowy:
„Praktyka Arteterapii”
Nazwa
Instytucji
Adres
NIP
Telefon / Fax
E-mail
Imię i nazwisko uczestnika
Data i miejsce urodzenia uczestnika
(dane wymagane do zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia)
1.
2.
3.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych w celu sprawnej organizacji szkolenia
Pieczęć
Podpis
Płatność*: przelewem na podstawie faktury
lub gotówką na miejscu
UWAGA! Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym
finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę wybrać)
 TAK /  NIE
Opłata: 680 zł od osoby za cały cykl szkoleniowy lub 259 zł za udział w wybranym module,
RABAT 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji netto zwolnione z VAT
w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Zgłoszenia: Do dnia 8 listopada 2012 r. do godz. 16.00. Zgłoszenia na formularzu przyjmujemy
faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail: [email protected]). Rezygnacja ze szkolenia
może nastąpić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem. Niewykorzystanie zgłoszonego uczestnictwa
będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie.
Przypominamy, iż pozostałe oferty organizowanych przez nas szkoleń znajdą Państwo na
stronie internetowej Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu (www.poznan.frdl.pl)
ul. Rolna 19/3, 61 – 491 Poznań, tel. 61 853 34 33, fax 61 855 33 07
e-mail: [email protected], www.poznan.frdl.pl
Download