wnioski o przyznanie dotacji na prace

advertisement
WNIOSKI
O PRZYZNANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH
ROK 2011
Wnioskowana
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
obiekt
Wnioskodawca
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Kościuszki 3
Ks. Andrzej Machowicz
BOGUCHWAŁA, dawny
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
kościół parafialny, ob. filialny Św. Stanisława B-pa, ul.
- polichromia naw
Tkaczowa 154, 36-040 Boguchwała, ks. Stanisław Rydzik
BOREK STARY, kościół
Klasztor OO. Dominikanów w
dominikanów – ołtarz boczny Borku Starym, 36-020 Tyczyn
św. Wincentego
o. Roman Bakałarz OP - przeor
BRZEZINY, kościół
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
parafialny – sześć rzeźb,
św. mikołaja w Brzezinach, 39cztery feretrony
111 Brzeziny, ks. J. Kłosowski
BRZEŻAWA, kościół
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
filialny – ikonostas (carskie
Wniebowstąpienia Pańskiego w
wrota, rząd ikon świąt., rząd
Lipie, 37-751 Żohatyn, Lipa 36
apostolski)
Ks. Lesław Kubicki
CHORZELÓW, kościół
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
parafialny - polichromia
Wszystkich Świętych
prezbiterium i części
Ks. Andrzej Rams
transeptu
BARANÓW SAND. ,
kościół parafialny – ołtarz
MB Nieust. Pomocy
Koszt
zadania
kwota
dotacji
87.305,92
42.779
Pełna konserwacja
140.000
70.000
50.000
pełna konserwacja
219.470
80.000
30.000
Pełna konserwacja
21.700
10.000
5.000
76.000
50.000
35.000
Zakres prac
Pełna konserwacja
10.000
Pełna konserwacja
Pełna konserwacja
dotacja
(66 %)
208.000
104.000
70.000
7.
8.
10.
CZARNA, d. cerkiew, ob.
kościół parafialny –
chrzcielnica, krzyż procesyj.,
rzeźba Chrystusa Ukrzyż.,
krzyż z belki tęczowej
DĄBROWA, kaplica
przydrożna MB Różańcowej
– ołtarz (III etap) dwie rzeźby
(9.. Paweł, Chrystus) dwa
obrazy (św. Tomasz, św.
Katarzyna)
DUBIECKO, kościół
parafialny – prospekt
organowy
11.
DUKLA, rzeźba św. Barbary
z placu kościelnego
12.
DYLĄGOWA, kościół
parafialny – dwa witraże,
rzeźba Chrystusa, lampa
wieczna, trzy żyrandole, dwa
kielichy
DYNÓW, kościół parafialny
– ołtarze boczne: Chrystusa
Umęczonego (II etap), św.
Antoniego
DYNÓW – tora z synagogi
żydowskiej
13.
14.
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Podwyższenia Krzyża Św.,
38 – 710 Czarna
ks. Andrzej Majewski
Chrzcielnica – II etap, pełna
konserwacja pozostałych
elementów
16.594
8.000
5.000
Józef Długosz, Dąbrowa 194, 36071 Trzciana
III etap ołtarz, pełna
konserwacja elementów
pozostałych
15.440
15.000
4.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Niepokalnego Serca NMP, 37730 Dubiecko
Ks. Ryszard Panek
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Marii Magdaleny w Dukli, ,
38-450 Dukla
ks. Stanisław Siara
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Zofii, 36-069 Dylagowa,
Ks. Jan Dec
Pełna konserwacja
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Wawrzyńca, 36-065 Dynów,
ul. Ks. J. Ożoga 8,
Ks. Stanisław Janusz
Mieczysław Krasnopolski, 36065 Dynów, ul. Podgórska 6
Ołtarz Chrystusa – II etap
Pełna konserwacja ołtarza
św. Antoniego
(97%)
79.000
30.000
28.000
14.000
10.000
82.500
40.000
30.000
103.400
30.000
20.000
20.000
158.591,72
Pełna konserwacja
Pełna konserwacja
Witraże – 25.000
Rzeźba – 8.000
Lampa – 10.000
Żyrandole- 27.400
Kielichy – 12.100
Pełna konserwacja
206.800
II etap – 76.200
Św. Antoni -130.600
20.000
(100%)
15.
16.
17.
GŁOGÓW Młp, kościół
parafialny – ołtarz główny,
ołtarz boczny Objawienia
Serca Pana Jezusa
GRABOWNICA
STARZEŃSKA, kościół
parafialny – ołtarz główny
(II etap)
HŁOMCZA, cerkiew –
ikonostas (część dolna)
18.
IZDEBKI, kościół parafialny
- chrzcielnica, kolumny
ołtarza głównego
19.
JABŁONICA, kościół
parafialny – rzeźba Chrystusa
Ukrzyżowanego
JAROSŁAW, budynek przy
ul. 3 Maja 31 – malowidła
ścienne
JAROSŁAW, kościół
parafialny franciszkanów –
reformatów – polichromia,
dwa obrazy olejne
20.
21.
22.
JAROSŁAW, cerkiew ikonostas
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Trójcy Przenajświętszej w
Głogowie Młp.
Ks. Adam Samel
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mikołaja i św. Józefa w
Grabownicy Starzeńskiej
Ks. St. Jachowicz
Parafia Greckokatolicka p.w.
Soboru Przenajśw. Bogurodzicy i
Proroka Eliasza w Hłomczy, 38503 Mrzygłód, ks. Roman Kiłyk
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Zwiastowania Pańskiego w
Izdebkach, 36-203 Izdebki,
Ks. Józef Kasperkiewicz
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
MB Królowej w Jabłonicy, 38200 Jasło, ks. Antoni Łagoda
Powiat Jarosławski, ul. Jana
Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Pełna konserwacja
404.000
200.000
50.000
99.680
50.000
Ołtarz gł. -301.000
Boczny-103.000
II etap – górna część ołtarza
99.680
(100%)
Pełna konserwacja
62.000
40.000
30.000
(64,5 %)
Pełna konserwacja
44.000
22.000
5.000
Pełna konserwacja
46.228
18.000
15.000
Pełna konserwacja
37.881
18.940,50
10.000
Klasztor Franciszkanów OFM, ul. Pełna konserwacja
Jana Pawła II 16, 37-500
Jarosław, o. Józef Kiełbasa
277.611
110.000
40.000
Pełna konserwacja
565.000
285.000
50.000
Parafia greckokatolicka p.w.
Przemienienia Pańskiego, ul.
Cerkiewna3, 37-500 Jarosław
o. Bogdan Kruba
23.
24.
25.
26.
27.
28.
JASŁO, grobowiec rodziny
Kamińskich na Cmentarzu
Komunalnym
JASŁO, grobowiec
Wojciecha Pietrzyckiego
„Pieta” na cmentarzu
komunalnym przy ul. Zielonej
JASŁO, grobowiec rodziny
Kozaków na cmentarzu
komunalnym przy ul. Zielonej
JEDLICZE, kaplica
cmentarna – polichromia,
mensa ołtarzowa, krucyfiks
JODŁOWA, kościół
parafialny- obraz św. Mikołaj
– II etap
KAŃCZUGA, kościół
parafialny - prospekt
organowy i balustrada chóru
29.
KLIMKÓWKA, kościół
parafialny- ołtarz główny
30.
KOWALÓWKA, dawna
cerkiew – ołtarz św.
Mikołaja, 1 ikona z
ikonostasu
KOZŁÓWEK, kościół
filialny - organy
31.
Halina i Beata Adamus, ul.
Floriańska 84, 38-200 Jasło
II etap prac
9.320
4.660
4.000
Miasto Jasło, 38-200 Jasło,
Rynek 12
Andrzej Czernecki - burmistrz
Pełna konserwacja
26.100
13000
6.000
Zgromadzenie Św. Michała
Archanioła, ul. ks. Markiewicza
22, 38-430 Miejsce Piastowe,
s. Łucja Anna Ożóg
.Gmina Jedlicze, 38-460 Jedlicze,
Rynek 6
Zbigniew Sanocki - burmistrz
Parafia rzymskokatolicka p.w.
św. Stanisława BM, 39-225
Jodłowa ks. Zenon Tomasiak
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Michała Archanioła w
Kańczudze, 37-220 Kańczuga, ul.
Szkolna 1, ks. Jan Woźniak
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Michała Archanioła w
Klimkówce, ul. Zdrojowa 302,
38-480 Rymanów, ks. H. Stec
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Wojciecha w Cieszanowie,
ul. Sobieskiego 2, 37- 611
Cieszanów, ks. Stanisław Mizak
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Stanisława BM, 38-122
Dobrzechów, ks. Maciej Figura
Pełna konserwacja
20.170
10.000
5.000
Pełna konserwacja
72.890
36.445
10.000
Konserwacja estetyczna
6.800
3.400
3.000
Pełna konserwacja
81.100
40.550
20.000
127.514,10
63.757,05
30.000
II etap prac
Pełna konserwacja
II etap
60.000
34.000
60.000
(100 %)
10.000
12.000
5.000
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
KRASICZYN, kościół
parafialny – kapa biała z
przedstawieniem Męki
Pańskiej
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Marcina w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn 50
Ks. Wiesław Kałamarz
II etap
34.810
34.810
20.000
(100%)
KRASICZYN, kościół
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
parafialny – ornat czerwony i św. Marcina w Krasiczynie
ornat zielony
37-741 Krasiczyn 50
Ks. Wiesław Kałamarz
KROSNO, kościół farny Parafia Rzymskokatolicka Fara
nawarstwienia ścienne nawy, przy Bazylice Trójcy Św.,
cztery obrazy olejne
ul. Piłsudskiego 5, 38– 400
Krosno, ks. Karol Bryś
KROSNO, kościół parafialny Parafia Rzymskokatolicka p.w.
– kolumny chóru muzycznego św. Wojciecha i MB
Częstochowskiej, ul. Zielona, 38400 Krosno
KROSNO, kościół
Klasztor Nawiedzenia NMP
franciszkanów – kaplica MB Zakonu Braci Mniejszych
Różańcowej – ołtarz/II etap – Konwentualnych (Franciszkanów),
ul. Franciszkańska 5, 38-400 Krosno
nastawa/
KROSNO, cztery nagrobki
Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a,
na Starym Cmentarzu
38-400 Krosno
prezydent Piotr Przytocki
Pełna konserwacja
20.584
10.292
10.000
Kontynuacja prac
804.495,28
200.000
200.000
Pełna konserwacja
40.000
20.000
10.000
II etap prac
113.694
60.000
30.000
Pełna konserwacja
62.600
31.300
10.000
KROSNO, figura przydrożna
Najśw. Serca Pana Jezusa
przy ul. Orzeszkowej 17
KROSNO, kamienica
Wójtowska – ściany i
sklepienie pomieszczenia
zachodniej części parteru
Anna Wietecha, ul. Krakowska
41/63, 38-400 Krosno
Pełna konserwacja
16.150
12.920
5.000
Zofia Peszke, Rynek 7, 38-400
Krosno
Kompleksowa konserwacja
(53%)
(80%)
40.428
20.000
10.000
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
KROŚCIENKO WYŻNE,
kościół parafialny – rzeźba
Chrystusa Ukrzyżowanego
KRZEMIENICA, kościół
św. Jakuba (d. parafialny) –
ołtarz boczny ECCE HOMO,
obraz Przemienienie Pańskie
KRZESZÓW, drewniany
kościół – ołtarz MB, ambona
KURYŁÓWKA
(d.Tarnawiec), kościół
parafialny – polichromie w
dwóch przęsłach nawy gł.
LALIN, d. cerkiew, ob.
kościół filialny - obraz św.
Archanioł, ołtarz z
baldachimem
LUBACZÓW, cztery rzeźby
na bramie do konkatedry (śś.
Stanisław, Piotr, Paweł, bł.
Jakub Strzemię)
LUBLA kościół parafialny –
obrazy na drzwiach
ołtarzowych, ambona, belka
tęczowa, krucyfiks z prezbit.
ŁAŃCUT, kościół
parafialny – dwa witraże
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Marcina w Krościenku
Wyżnym, ks. Jan Szpunar
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
MB Pocieszenia, 37-127
Krzemienica
ks. Jerzy Rojek
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
narodzenia NMP w Krzeszowie,
37-418 Krzeszów
Ks. Lech Kutera
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Józefa w Tarnawcu Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka
347, Ks. Franciszek Goch
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Nawiedzenia NMP w Grabówce,
36-207 Grabownica
Ks. Kazimierz Gancarz
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Stanisława, ul. Kościuszki 2,
37-600 Lubaczów
ks. Andrzej Stopyra
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mikołaja Bpa w Lubli, 38130 Frysztak,
ks. Julian Bartnik
Pełna konserwacja
21.428
10.714
5.000
Pełna konserwacja
57.600
28.000
10.000
II etap prac przy ołtarzu
Pełna konserwacja ambony
172.853
86.000
30.000
II etap – zakończenie prac
539.601
264.450
100.000
56.600
44.700
Obraz -14.700
Ołtarz 41.900
10.000
(79%)
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Stanisława Bpa w Łańcucie,
ul. Farna 20, 37-100 Łańcut,
ks. Tadeusz Kocór
Pełna konserwacja
Dokończenie prac przy
obrazie
II etap prac przy ołtarzu
Pełna konserwacja
Kontynuacja prac przy
obrazach, pełna konserwacja
elementów pozostałych
23.193
125.700
15.000
10.000
50.000
30.000
30.000
20.000
Obrazy – 10.500
Ambona – 57.600
Belka tęcz. – 54.100
Krucyfiks – 3.500
61.327,50
Pełna konserwacja I etapu
260.641,92
130.000
40.000
MICHAŁÓWKA, kościół
parafialny – polichromia
nawy pn, krucyfiks,
chrzcielnica, feretron
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Andrzeja Ap.i Narodzenia
NMP w Łączkach Jagiellońskich,
38-471 Wojaszówka
ks. Janusz Bury
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Michała Archanioła w
Michałówce, 37-550 Radymno
Ks. Krzysztof Szczygielski
Dokończenie prac przy
polichromii, pełna
konserwacja pozostałych
elementów
99.500
60.000
Polichromia – 34.500
Krucyfiks – 9.000
Chrzcielnica – 35.000
Feretron – 21.000
30.000
(58%)
MICHNIOWIEC, d.
cerkiew, ob. kościół filialny –
ikony z rzędu apostołów,
ołtarz św. Mikołaja, ołtarzMB
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Podwyższenia Krzyża Św.,
38 – 710 Czarna
ks. Andrzej Majewski
Pełna konserwacja
153.346
76.000
25.000
51.
MŁODOWICE, cerkiew
prawosławna – ikonostas
Pełna konserwacja
58.275
58.275
40.000
52.
NIEBIESZCZANY,
wyposażenie nieist. kościoła
parafialnego –ołtarz główny
III etap prac
43.351
21.675,50
10.000
53.
NIENADÓWKA, kościół
parafialny – ołtarz boczny
MB
Pełna konserwacja
49.420
24.710
20.000
54.
NIWISKA, oficyna dworska
- polichromia
NOWY ŻMIGRÓD,
ogrodzenie nagrobka
J. Filipowicza na cm.
parafialnym
Parafia Prawosławna p.w.
Pokrowa MB w Kłokowicach,
37-734 Fredropol
Ks. Wiaczesław Janiel
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mikołaja w Niebieszczanach,
38-500 Sanok
ks. Henryk Dobosz
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Bartłomieja Ap. w
Nienadówce, 36-052 Nienadówka
711, ks. Józef Galant
Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30
Stowarzyszenie Gmina
Chrześcijańska, ul. Mickiewicza
12, 28-230 Nowy Żmigród
Zdzisław Senczak – sekr.
Pełna konserwacja
91.700
Pełna konserwacja
14.730
48.
ŁĄCZKI
JAGIELLOŃSKIE, kościół
parafialny- polichromia nawy
głównej - I etap ściana pn
49.
50.
55.
Ikony – 49.000
Ołtarz św. Mikołaja –
59.126
Ołtarz MB- 45.220
45.850
14.730
(100%)
45.000
10.000
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Stowarzyszenie Gmina
Chrześcijańska, ul. Mickiewicza
12, 28-230 Nowy Żmigród
Zdzisław Senczak – sekr.
Stowarzyszenie Gmina
Chrześcijańska, ul. Mickiewicza
12, 28-230 Nowy Żmigród
Zdzisław Senczak – sekr.
Muzeum Zamkowe „Kamieniec”,
Andrzej Kołder, 38-400 Krosno,
ul. Lwowska 24
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Józefa 38-123 Wysoka
Strzyżowska 241, ks. Marian
Raźnikiewicz
Pełna konserwacja
Parafia Prawosławna p.w. Św.
Michała Archanioła w
Pielgrzymce, 38 – 223 Osiek
Jasielski, ks. Roman Dubec
PRZEMYŚL, kościół
Klasztor OO. Karmelitów
karmelitów - rzeźba anioła z Bosych, ul. Karmelicka 1, 37-700
księgami z ołtarza głównego
Przemyśl, o. Paweł Ferko - przeor
PRZEMYŚL, kościół
Parafia św. Józefa – Salezjanie,
salezjanów – polichromia
ul. Św. Jana 3, 37-700 Przemyśl
nawy północnej
Ks. Kazimierz Skałka
PRZEMYŚL, cerkiew
Klasztor MB Bolesnej, ul.
bazylianów -polichromia
Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
ściany płd w sali w podziem. o. Bogdan Kowal OSBM
PRZEMYŚL, cerkiew
Prawosławna Parafia Wojskowa
parafialna, ul. Mariacka –
p.w. Narodzenia NMP w
ikona Bogurodzica Hodigitria Przemyślu, ul. Mariacka 4
ks. Jerzy Mokrauz
Pełna konserwacja
52.000
20.000
10.000
opracowanie estetyczne
20.000
10.000
5.000
II etap prac
493.536
240.000
100.000
Pełna konserwacja
96.700
35.000
20.000
Pełna konserwacja
25.000
12.500
5.000
NOWY ŻMIGRÓD,
nagrobek Tekli
Filipowiczowej na cm.
parafialnym
NOWY ŻMIGRÓD,
nagrobek ks. Fryderyka Otto
na cm. parafialnym
ODRZYKOŃ – zamek
Kamieniec – gotyckie portale
oraz tarcze herbowe
OPARÓWKA, d. cerkiew,
ob. kościół filialny –ołtarz
boczny, główny – kiwot z
tabernakulum
PIELGRZYMKA, cerkiew
prawosławna - polichromia
stropu prezbiterium
11.550
11.550
10.000
(100%)
Pełna konserwacja
12.950
12.950
10.000
(100%)
Pełna konserwacja
44.300
44.300
30.000
(100%)
pełna konserwacja
90.233
Ołtarz boczny –
32.720
Ołtarz główny –
40.640
15.000
35.000
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
PRZEMYŚL, cerkiew
prawosławna „na Wilczu” trzy ołtarze z ikonami Chrzest
Chrystusa, Zwiastowanie
PRZEMYŚL, d. kolegium
Jezuitów - malowidła ścienne
w pomieszczeniu I p. i pom.
na parterze
PRZEMYŚL, Cmentarz
Główny – trzy nagrobki: M.
Łukasińskiego, hr. Izabeli
Humnickiej, Kreyczich
PRZEMYŚL, Cmentarz
Główny – nagrobek ks.
Teodora Łukaszewskiego .
PRZEMYŚL, kamienica ul.
Grunwaldzka 25/27 –
polichromia w sieni i kl.sch.
PRZEWORSK, bazylika
kolegiacka Ducha Świętego,
kaplica Grobu Bożego -dwa
ołtarze boczne: Trójcy Św.,
św. Katarzyny
PRZEWORSK, cmentarz
komunalny – nagrobek
ks. Fr. Sierżęgi
ROPCZYCE, kościół
parafialny– ambona ze
schodami, ołtarz MB Nieust.
Pomocy
Parafia Prawosławna p.w.
Zaśnięcia NMP w Przemyślu, ul.
3 Maja 58
ks. Jerzy Mokrauz
Archidiecezja Przemyska
Obrządku Łacińskiego, Pl.
Katedralny 4A w Przemyślu
Ks. Edward Sobolak
Towarzystwo Przyjaciół
Przemyśla i Regionu, Rynek 5,
37-700 Przemyśl, Bogusława
Pieczyńska - prezes
Archidiecezja Przemysko –
Warszawska obrz. greckokat. w
Przemyślu, ul. Basztowa 13
ks. Eugeniusz Popowicz
Natalia Malawska – Kostka,
Marcin Kostka, ul. Zawiszy
Czarnego 1/23, 37-700 Przemyśl
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Ducha Świętego, ul. Kościelna 7,
37-200 Przeworska
Ks. Stanisław Szałankiewicz
Pełna konserwacja
122.000
61.000
10.000
Pełna konserwacja
66,000
66.000 –
20.000
Gmina Miejska Przeworsk, ul.
Jagiellońska 10, 37-200
Przeworsk
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Przemienienia Pańskiego, ul. ks.
J. Zwierza 2, 39-100 Ropczyce
Ks. Jan Delekta
Pełna konserwacja
Piętro – 21.000
Parter – 45.000
Pełna konserwacja
(100%)
46.000
23.000
20.000
Stabilizacja konstrukcji
7.657,99
3.800
3.000
Pełna konserwacja
106.000
53.000
25.000
145.590
50.000
Pełna konserwacja
40.000
14.000
9.500
7.000
(68%)
II etap prac przy ambonie
Pełna konserwacja ołtarza
126.970
Ambona – 44.250
50.000
20.000
73.
RYMANÓW, kościół
parafialny – kaplica MB –
ołtarz Serca Jezusowego
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Wawrzyńca, ul Wola 5, 38480 Rymanów
Ks. Mieczysław Szostak
Pełna konserwacja
253.910
70.000
30.000
74.
RZESZÓW, Cmentarz Stary
- dziewięć nagrobków
Gmina Miasto Rzeszów
Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Pełna konserwacja
69.100
34.550
10.000
75.
SANOK, cerkiew katedralna
- chór muzyczny
Pełna konserwacja
65.588
30.000
20.000
76.
SANOK, cmentarz
komunalny - dwa nagrobki:
Wł. Niedźwieckiego,
M. Truszkowskiego
SKOPANIE - Kościół
parafialny – obraz MB z
Dzieciątkiem
Parafia Prawosławna Św. Trójcy,
ul. Zamkowa 16, 38–500 Sanok
ks. Jan Antonowicz
Stowarzyszenie Opieki nad
Starymi Cmentarzami w Sanoku,
Ewa Filip - prezes
Pełna konserwacja
35.000
17.000
10.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Miłosierdzia Bożego w Skopaniu,
39-451 Skopanie, ks. W. Gucwa
Pełna konserwacja
5.908
2.894
2.000
77.
78.
SPIE, kościół parafialny ołtarz boczny Najść. Serca
Pana Jezusa
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Pełna konserwacja
Św. Michała Archanioła w Spiach
36 – 121 Wilcza Wola
ks. Stanisław Półchłopek
88.992
30.000
20.000
79.
STALE, kapliczka
przydrożna – polichromia na
ścianach
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Teresy z Avila w Stalach
39-400 Tarnobrzeg
Ks. Józef Sądej
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
MB Nieustającej Pomocy w
Straszydlu, 36-043 Straszydle
Ks. Marian Darocha
Pełna konserwacja
41.205
31.000
10.000
80.
STRASZYDLE, kościół
parafialny – ołtarz główny
(75%)
II etap prac
151.370
75.000
40.000
81.
82.
STUBIENKO, d. cerkiew,
ob. kościół filialny malowidła ścienne w nawie
głównej
ŚWIĄTKOWA MAŁA, d.
cerkiew, ob. kościół filialny cztery ikony
83.
TARNOBRZEG WIELOWIEŚ, klasztor
dominikanek –ołtarz główny
w kaplicy klasztornej
84.
TRZEBOŚ, kościół –
parafialny – organy
(instrument + prospekt)
85.
86.
87.
88.
TRZEŚN, kościół parafialny
– polichromia w transepcie i
na ścianie chóru, w kaplicach
i prezbiterium
TYRAWA WOŁOSKA,
kościół parafialny – dwa
ołtarze boczne, ambona
URZEJOWICE, kościół
parafialny – organy
(instrument)
WARZYCE, kościół
parafialny - obraz
Misericordia Domini
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Matki Boskiej Szkaplerznej w
Stubnie, 37 – 273 Stubno
ks. Tadeusz Włoch
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Matki Boskiej Niepokalanej w
Desznicy, 38-230 Nowy Żmigród
Ks. Józef Obłój
Zgromadzenie Sióstr św.
Dominika, Dom Zakonny, ul. M.
K. Białeckiej 39 – 400
Tarnobrzeg – Wielowieś
s. Beata Maria Talik
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Opatrzności Bożej w
Trzebosi, 36-050 Sokołów Młp
ks. Józef Fila
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Rodziny w Trześni
ul. Kościelna 23, 39 – 432
Gorzyce, ks. Marian Kondysar
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Mikołaja
38 – 585 Tyrawa Wołoska
Ks. Jacek Chochołek
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Mikołaja Bpa w
Urzejowicach, ks. Antoni Łyko
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Wawrzyńca w Warzycach,
38-200 Jasło, ks. K. Brzyski
Zakończenie prac
32.000
16.000
10.000
Pełna konserwacja
58.000
58.000
10.000
(100%)
Pełna konserwacja
Pełna konserwacja
75.100
37.550
20.000
241.250
118.212,50
60.000
401.596
200.000
50.000
285.264
140.000
50.000
Prospekt – 98.850
Instrument – 142.400
Pełna konserwacja
Pełna konserwacja ołtarzy
bocznych i ambony
Ołtarze po 113.622
Ambona -58.020
Zakończenie prac
93.903
45.000
10.000
Zakończenie prac
38.200
38.200
20.000
(100%)
89.
90.
91.
92.
93.
ZADĄBROWIE, cerkiew –
malowidła ścienne
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
NMP Matki Kościoła w Orłach –
Zadąbrowiu, 37-716 Orły
ks. Jerzy Gwizdak
ZAGÓRZ, kościół parafialny Parafia Rzymskokatolicka p.w.
– obraz MB Szkaplerznej
Wniebowzięcia NMP w Zagórzu
38-540 Zagórz, ul. Piłsudskiego
137, Ks. Józef Kasiak
ZAKLIKÓW, kościół
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
cmentarny p.w. św. Anny –
Św. Anny w Zaklikowie , 37-470
ołtarz główny, dwa boczne,
Zaklików
ambona
ks. H. Krzyżanowski
ZRĘCIN, kościół parafialny Parafia Rzymskokatolicka p.w.
– ołtarze boczne , ambona
Św. Stanisława Bpa Męczennika,
38-457 Zręcin, ks. Wacław Socha
ZWIERNIK, kościół
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
parafialny – ołtarz Serca
Św. Marcina Bpa w Zwierniku,
Pana Jezusa
39-221 Łęki Górne
ks. Leszek Jan Kos
Prace zabezpieczające
30.600
30.600
20.000
(100%)
Pełna konserwacja
10.800
5.400
5.000
Pełna konserwacja
192.891,37
70.000
20.000
Pełna konserwacja
368.580
184.290
40.000
III etap prac
26.000
20.000
10.000
(77%)
Łącznie: 2.219.000
Download