Parafia św. Katarzyny w Zgierzu

advertisement
Parafia św. Katarzyny w
Zgierzu
Wszystkich, którzy
zbliżają się do Zgierza
wita widoczna z każdej
strony świata wysoka,
strzelista wieża kościoła
farnego. Mogłoby się
wydawać, że gotycki
kształt kościoła wpisany
jest od dawien dawna w
historię tego miasta. . .
Historia
. . . ale dzisiejszy kościół farny to jest
czwarta budowla sakralna na tym
wzgórzu. Pierwszy kościół był zbudowany
z drewna na najwyższym wzniesieniu
ówczesnego Zgierza, Zgierza który jak się
sądzi powstał już w końcu XII w,
wzmiankowany jest jako
wieś książęca w 1231 r.
Inwentarz zabytków
Ambona z 1930r.
Konfesjonał
(w zwieńczeniu duży łuk, rozeta)
ok. 1900r.
krzyż procesyjny (ażurowy,
miedziany) ok. 1898 r.
Inwentarz zabytków
monstrancja (promienista, w
zwieńczeniu korona
z krzyżem) - II poł. XIX wieku
kielich mszalny z pateną
(w stopie ośmiolitnej cztery
owalne medaliony)
wys. 25 cm - ok. 1907 r.
świeczniki (na trzech stopach
w łukowym zarysie, profitka
sześcioboczna)
wys. 25 cm - XIX / XX wiek
Patronka Kościoła
Św. Katarzyna –
Podobnie jak św. Cecylia na zachodzie, tak św.
Katarzyna na zachodzie a zwłaszcza na
wschodzie należała do najbardziej znanych
świętych.
Św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, stolicy
Egiptu. Była osobą bardzo zamożną i
wykształconą. Złożyła jako chrześcijanka
ślub dozgonnej czystości. Poniosła śmierć
męczeńską po wyrafinowanych torturach łamano jej kości, morzono głodem, wreszcie
ścięto mieczem za cesarza Dioklecjana.
Duszpasterze
Proboszcz –
ks. Mirosław Benedykt
Strożka, mianowany
na proboszcza
30.08.1990 roku.
Księża wikarzy:
- ks. Władysław
Pietrzyk
- ks. Andrzej Kroczek
Galeria
Galeria
Ważne dla parafii daty
1231 Wielkanoc - W istniejącym drewnianym kościele parafialnym p.w. św.
Mikołaja, zjazd książąt Konrada Mazowieckiego Władysława Osonicza, bpa
włocławskiego Michała i opata sulejowskiego Wielermana
1255 W dokumencie Kazimierza księcia łęczycko - kujawskiego występuje
proboszcz zgierski Aleksy, jako świadek Parafia należała wtedy do
archidiecezji gnieźnieńskiej
1295 W dokumencie informacje o dziesięcinie ze wsi Szczawin, dla księdza
Wojciecha proboszcza zgierskiego na przebudowę kościoła parafialnego
1507 Dokument króla Zygmunta Starego w sprawie altarii w kościele św.
Katarzyny.
1818 Parafia wchodzi w skład archidiecezji warszawskiej
13.07.1930 konsekracja kościoła przez ks. bpa Wincentego Tymienieckiego
1953 Poświęcenie bocznych ołtarzy św. Franciszka i św. Stanisława Kostki.
Download