Parafia Strojec

advertisement
Parafia Strojec
Archidiecezja częstochowska,
Dekanat Praszka,
Proboszcz –ks. Jan Kałdon
Oto nasz kościół parafialny
widok - brama główna
Krótka historia
Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej istniała
już 14 grudnia 1458
roku, ale jej początki
sięgają już XIV wieku.
Pierwszy kościół, istniał
już w połowie XV wieku.
Drugi z kolei powstał
w1710 roku. Miał on trzy
ołtarze i 6-cio głosowe
organy. W połowie XIX
wieku został rozebrany.
Parafia została
przyłączona do parafii
w Praszce.
Kaplica
W roku 1895 została wybudowana
kaplica , która dotrwała do dziś.
Ks. Z .Gilski po 1975 r. dobudował
do istniejącej kaplicy konstrukcję
metalową, powiększając tym samym
jej powierzchnię, chroniąc uczestników
liturgii od kaprysów pogody. Następcy
Ks. Z Gilskiego Ks. W.Tomzikowi
udało się nabyć oficjalnie ziemię na
cmentarz i powiększyć działkę przy
kaplicy.
W roku 2004 dokonano kapitalnego
remontu zabytkowej kaplicy. Kaplica
Miłosierdzia Bożego została
wyposażona w urządzenia chłodnicze i
dzisiaj ma przeznaczenie, jako dom
przedpogrzebowy.
Ołtarz główny
•
W latach 1997-1999 Proboszcz Jan
Kałdon sprawił nowe tabernakulum oraz
nowy ołtarz główny z obrazem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Boczne
skrzydła ołtarza głównego uzupełniono
obrazami przedstawiającymi sceny z życia
Matki Najświętszej (7 obrazów).
Budowa nowego kościoła
Proboszcz Józef Zgrzebny, 23 lutego 1985 roku
otrzymał od wojewody częstochowskiego
pozwolenie na budowę kościoła. Projekt
opracował mgr. inż. arch. Zygmunt Fagas
z Katowic.
18 maja 1985 roku biskup Franciszek Musiel
dokonał poświęcenia wykopów pod fundamenty
kościoła. W ciągu 3 lat wybudowano kościół
łącznie z zapleczem mieszkalnym. 23 września
1990 roku biskup Stanisław Nowak dokonał
konsekracji obiektu.
•
Cmentarz parafialny
Ks. Wiktorowi Tomzik
nabył oficjalnie ziemię
na cmentarz
Kapliczki
• W 2004 na placu
przykościelnym powstały
dwie kolejne kapliczki:
Matki Bożej Niepokalanej
oraz Serca Pana Jezusa.
Kapliczki
• Uroczystego poświęcenia
tychże obiektów dokonał
arcybiskup Stanisław
Nowak 30 czerwca 2004
roku.
Patronka kościoła
Święta Katarzyna Aleksandryjska
• Jej ołtarz powstał w nawie bocznej w
latach 1995-97 kiedy proboszczem
został Ks. Jan Kałdon
Ołtarz boczny-obraz olejny
Download