bazylika świętego mikołaja

advertisement
BAZYLIKA ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA
W BOCHNI
Bazylika w latach 1900 -1918
Bazylika współcześnie
Kościół św. Mikołaja został zbudowany w
latach 1440-1445 na miejscu poprzedniej
świątyni, zniszczonej przez pożar w 1440 roku.
W pierwotnym kształcie był to gotycki
halowy kościół ze stosunkowo długim,
trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy
którym wzniesiono od północy zakrystię
oraz kaplicę pod wezwaniem Jedenastu
Tysięcy Dziewic, przemianowaną później na
kaplicę św. Kingi.
Bazylika św. Mikołaja
jest gotyckim
kościołem, częściowo
przekształconym w
okresie późnego
baroku.
Gotycka fasada z końca
XV wieku, podparta
dwoma przyporami,
zwieńczona
jest szczytem schodko
wym i
ozdobiona blendami i
fryzem rombowym.
Większość
wyposażenia wnętrza
kościoła reprezentuje
styl barokowy. Ołtarz
główny, sześć ołtarzy
bocznych, ambona i
niektóre mniejsze
sprzęty pochodzą z
warsztatu Piotra
Korneckiego. Jego
autorstwa jest też
obraz patrona
kościoła w ołtarzu
głównym.
Kaplica św. Kingi posiada
jednolite neogotyckie
wyposażenie
i polichromię
zaprojektowane pod
koniec XIX wieku
przez Jana Matejkę,
nawiązujące do
wystroju kościoła
Mariackiego w
Krakowie. Ołtarz z
obrazem św. Kingi
zbudowany jest w
formie pseudotryptyku z
nieruchomymi
skrzydłami.
W kaplicy Matki Bożej
Bocheńskiej znajduje się
marmurowy ołtarz,
pochodzący ze
zlikwidowanego w 1777
roku kościoła dominikanów
w Bochni. W jego polu
środkowym wprawiony jest
obraz Matki Bożej
Różańcowej, zwanej
Bocheńską. Obraz ten,
pochodzący z I. połowy XVI
w., malowany na płótnie
naklejonym na deskę,
został 7 października 1934
roku ukoronowany na
mocy dekretu papieskiego,
w obecności od 100 do 120
tysięcy wiernych.
Na chórze
muzycznym znajdują się
późnobarokowe organy,
pochodzące z II. połowy
XVIII w. W 1898 roku zostały
przebudowane
przez organmistrza Tomasza
Falla ze Szczyrzyca w
stylu romantycznym.
Obecnie instrument posiada
20 głosów, dwa manuały i
pedał oraz
mechaniczną trakturę
Obok kościoła znajduje się
wolnostojąca
drewniana dzwonnica
konstrukcji słupowej z
początku XVII wieku,
zbudowana początkowo
przy nieistniejącym
obecnie
kościele bernardynów w
Bochni. Została ona
zrekonstruowana w latach
1990-1993, po
zniszczeniach w pożarze w
1987 roku. Dzwonnica jest
obiektem na szlaku
architektury drewnianej.
Prezentacje przygotowała:
Joanna Aksamit
Download