pobierz

advertisement
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ
OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
w 2011 r.
lp
Wnioskodawca
1.
BELMAKO sp. z o.o.,
ul. Farbiarska, Warszawa
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Piotra i Pawła w
Grzędzinach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Jacka w Wierzbicy Górnej
2.
3.
4.
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Andrzeja w Kamienniku
5.
Towarzystwo Przyjaciół
Praszki
6.
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Bartłomieja Apostoła w
Jarnołtówku
Parafia Rzymskokatolicka.
pw. Nawiedzenia NMP
w Cisku
Dorota Erm, Ścibórz
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Andrzeja w Ujeździe
7.
8.
9.
Obiekt
Dwór Biskupi
w Nysie
Kościół parafialny pw.
św. Piotra i Pawła
w Grzędzinach
Kościół filialny pw.
Podwyższenia Krzyża
Świętego w Wierzbicy
Dolnej
Kościół parafialny pw.
św. Andrzeja
w Kamienniku
Nagrobek-pomnik L.
Dobrowolskiego
w Praszce
Kościół pw. św.
Bartłomieja Apostoła
w Jarnołtówku
Kościół w pw.
Nawiedzenia NMP
Cisku
Dwór w Ściborzu
Kościół parafialny pw.
św. Andrzeja
w Ujeździe
Kościół pw.
Wniebowzięcia NMP
w Niemodlinie
10.
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia NMP
w Niemodlinie
11.
Grzegorz Kłys, Parkowa,
Miejsce
Dwór w Miejscu
12.
Parafia EwangelickoAugsburska, ul. Klimasa,
Zabrze
Helena Wolanin,
ul. Kościelna, Karłowice
Kościół ewangelickoaugsburski
w Kędzierzynie-Koźlu
dom ks. J. Dzierżona
ul. Kościelna
7 Karłowice
Kamienica ,
ul. Daszyńskiego 5
w Paczków
Kościół parafialny pw.
św. Bartłomieja w
Księżym Polu
Kościół parafialny pw.
św. Mikołaja
w Kopernikach
Kapliczka z rzeźbą św.
Jana Nepomucena w
Chróścinie
Kościół parafialny pw.
13.
14.
Wspólnota Mieszkaniowa,
Daszyńskiego 5, Paczków
15
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Bartłomieja w Księżym
Polu
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Mikołaja w Kopernikach
16.
17.
Gmina Dąbrowa
18.
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Zakres prac
Badania architektoniczne –
budynek D Dwór Biskupi w Nysie
Konserwacja skrzydła tryptyku
Udzielona
dotacja
18 450,00
12 100,00
Konserwacja epitafium ze sceną
Ukrzyżowania
10 000,00
Pełna konserwacja ołtarza
bocznego z obrazem Matka Boska
Fatimska
III etap prac konserwatorskich przy
pomniku
10 000,00
Wzmocnienie murowanej
konstrukcji wieży kościoła
15 000,00
Etap I – remont konstrukcji ścian
budynku kościoła
20 000,00
Remont dachu dworu
Naprawa dachu kościoła
35 000,00
14 869,65
Wykonanie odkrywek
sondażowych i pasmowych, badań
specjalistycznych polichromii
ściennych
Wykonanie badań
architektonicznych dworu w
Miejscu
Prace konserwatorskie przy
wyposażeniu kościoła
5 250,00
6 150,00
7 000,00
10 000,00
Wymiana pokrycia dachowego –
dom ks. J. Dzierżona ul. Kościelna
30 000,00
remont elewacji kamienicy przy
ulicy Daszyńskiego 5
15 000,00
I etap renowacji organów
10 000,00
Konserwacja dwóch epitafiów,
rzeźby Matka Boska
z Dzieciątkiem i obrazu Chrystusa
Konserwacja kapliczki
7 000,00
Konserwacja 14 kwater z obrazami
10 000,00
8 000,00
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
św. Jakuba i św. Agnieszki w
Nysie
św. Jakuba i św.
Agnieszki w Nysie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Jakuba Apostoła
w Małujowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w OpoluGroszowicach
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP i św.
Marcina w Strzelcach
Kościół pw. św. Jakuba
Apostoła w
Małujowicach
Kościół parafialny pw.
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Groszowicach
Kościół parafialny pw.
Narodzenia NMP i św.
Marcina
w Strzelcach
Kościół filialny pw. św.
Mateusza
w Mańkowicach
Kościół filialny pw. św.
Wawrzyńca
w Jastrzębiu
Dom Zakonny
w Kluczborku
Kościół parafialny pw.
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Sławięcicach
Kamienica,
ul. Trzech Kotwic Brzeg
Kościół parafialny pw.
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Lipowej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Marcina Biskupa
w Jasienicy Dolnej
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia NMP
w Biestrzykowicach
Dom Zakonny przy
ul. Klasztornej w Kluczborku
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w
Sławęcicach
Wspólnota Mieszkaniowa
Trzech Kotwic 10 Brzeg
Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Lipowej
tablicowymi w boazeriach
K. Dankwarta z tzw. małej
zakrystii
Badania archeologiczne w kościele
4 900,00
Konserwacja organów (I etap)
13 000,00
Pełna konserwacja rzeźb Św.
Mikołaja i Św. Anny Samotrzeć
10 000,00
Konserwacja ołtarza bocznego pw.
Chrystusa Ukrzyżowanego
10 000,00
Konserwacji ołtarza głównego
8 000,00
refundacja
Renowacja tynków i czyszczenie
cokołu
Konserwacja tynków i polichromii
10 000,00
Remont elewacji kamienicy
10 000,00
refundacja
Konserwacja ołtarza głównego i
bocznego św. Karola Boromeusza
20 000,00
refundacja
8 500,00
refundacja
razem
338 219,65
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards