Slajd 1 - zstrumiejki.pl

advertisement
Spacer po wsi
 Wieś w Polsce położona w województwie pomorskim ,
w powiecie kwidzyńskim ,w gminie Prabuty ,
przy drodze nr 552 . Sołtysem naszej wsi jest Pan
Tomasz Szpeflik , radną Trumiejek jest Pani Monika
Olszańska- Jabłońska . Wieś liczy około 500
mieszkańców .
1.
 W dniu 23 marca 2013r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali




gimnastycznej przy Zespole Szkół w Trumiejkach. W uroczystości udział wzięło
wielu gości, którzy gratulowali ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji.
Ponadto uczniowie szkoły zaprezentowali swój program artystyczny.
Budowę sali wraz z zapleczem zakończono pod koniec stycznia 2013 r. umowa
na realizację została podpisana 1 września 2010 roku.
Głównym wykonawcą była firma EXTRABAU z Gdańska wraz z firmą WAKRO
z Grudziądza.
Całkowita wartość robót wyniosła 1 328 188 zł z tego 460 000 zł pochodzi
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
W wyniku zakończonych prac powstał budynek sali gimnastycznej z płytą
boiska o wym. 12x24 mb wraz z zapleczem socjalnym. Łączna powierzchnia
zabudowy wynosi 554,4 m2 zaś powierzchnia użytkowa 499,73 m2. Zakres prac
obejmował także wykonanie drogi dojazdowej do budynku wraz placem
manewrowym.
 Szkoła istniała od XIX w. , a w 1900 wybudowano nowy
obiekt oraz mieszkania dla nauczycieli . W 1945 r.
utworzono szkołę podstawową . Kierujący szkołą w latach
1946 - 2008 : Franciszek Cieślik – 1946r. , Zygmunt
Marchlewski – 1946 – 1956r. , Władysława Kaszuba 1956 –
1961 r. , Stefan Wiśniewski – 1961 – 1965r. , Edmund
Piotrowicz – 1965 – 1966r. , Włodzimierz Szatkowski –
1966- 1989r. , Danuta Urbanowicz – 1989 – 1994r. , Marzena
Słowińska 1994 – 1996r., Kazimierz Świątkowski 19961998r. , Kazimierz Kowalczyk 1998- do chwili obecnej .
 W 2004r. powstało gimnazjum. W dniu 16 . 04 . 2008r.
uchwałą Rady Pedagogicznej przyjęto decyzję o nadaniu
szkole imienia Adama Mickiewicza. Szkoła liczy 260
uczniów.
 Parafia Trójcy Przenajświętszej – parafia rzymskokatolicka
w diecezji elbląskiej . Erygowana w 2002 roku przez
biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego wskutek
podziału parafii Zwiastowania Pańskiego w Nowej Wiosce –
Trumiejkach. Do parafii należą miejscowości : Trumiejki ,
Trumieje , Grodziec , Gilwa Duża , Krzykosy , Międzylesie ,
Pilichowo , Rozajny Małe . Tereny te znajdują się w gminie
Gardeja i gminie Prabuty w powiecie kwidzyńskim
w województwie pomorskim . Kościół pochodzi z lat 17451748 , murowany z cegły , barokowy na rzucie prostokąta
z zakrystią od wschodu i wieżą kwadratową od zachodu .
Proboszczami byli : Marek Kubecki , Stanisław Krupski .
Cmentarz przykościelny założony prawdopodobnie
razem z budową kościoła , który istniał już w końcu
XIV wieku jako kościół katolicki . Od reformacji
kościół i cmentarz należał do ewangelików . Po 1945
roku ponownie przejęli go katolicy .W centrum
znajduję się niezidentyfikowana podmurówka z
kamienia .
 Założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w
Trumiejkach był Bronisław Spłocharski , istnieje ona
już od roku 1957 . Później zbudowano dla ochotniczej
Straży Pożarnej remizę z wieżą do suszenia węży
strażackich . Jeden z wnuków założyciela pracuje w
Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie .
Praca wykonana w ramach projektu edukacyjnego
„ Moja wieś - wczoraj i dziś„
Wykonali :
Monika Kapusta
Mariusz Łoś .

Download