dotacje 2010 zabytki ruchome

advertisement
DOTACJE
NA DOFINASOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH
PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH
ROK 2010
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Miejscowość
Obiekt
Zakres prac
BACHÓRZEC,
Kościół drewniany p.w. św. Katarzyny - polichromia nawy głównej
Konserwacja estetyczna (II etap) polichromii nawy głównej
BIEŹDZIEDZA
Kościół parafialny – ołtarze boczne : Serca Pana Jezusa, św. Józefa
Pełna konserwacja
BOGUCHWAŁA
Dawny kościół parafialny, ob. filialny - polichromia nawy w
obrębie sklepienia
Pełna konserwacja polichromii na środkowej części sklepienia
nawy
BOREK STARY
Kościół dominikanów – ołtarze boczne: śś Józefa,Wincentego
II etap ołtarza św. Józefa
Pełna konserwacja ołtarza św. Wincentego
BÓBRKA
Kościół parafialny - witraże
Pełna konserwacja trzech witraży w prezbiterium
BRZEŻNICA
Kościół parafialny – polichromia w prezbiterium
Pełna konserwacja
BRZEŻAWA
Kościół filialny – ikonostas
Pełna konserwacja
BRZOZÓW
Kolegiata – ołtarz Zwiastowania NMP w nawie pd
Złocenie
CHŁOPICE
Kościół parafialny - przedsionek
Konserwacja z częściową rekonstrukcją wystroju przedsionka z
drzwiami wejściowymi
CHOTYNIEC
Cerkiew – dwie ikony: św. Mikołaj, Zesłanie Ducha Św.
Pełna konserwacja
CZARNA
D. cerkiew, ob. kościół parafialny – obraz Zwiastowanie,
chrzcielnica, świecznik
Pełna konserwacja
CZERTEŻ
Cerkiew – polichromia nawy
Pełna konserwacja I etapu - nawa
DĄBROWA
Kwota przyznana
40.000
20.000
100.000
20.000
30.000
10.000
40.000
15.000
30.000
25.000
6.000
20.000
10.000
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kaplica przydrożna MB Różańcowej – ołtarz, rzeźba św. Pawła
Pełna konserwacja
DĄBROWICA
Kościół filialny- dwa konfesjonały
Pełna konserwacja
DOBRKÓW
Kościół parafialny – ołtarz boczny Najść. Serca Pana Jezusa
Pełna konserwacja
DYLĄGOWA
Kościół parafialny – organy, 9 detali wyposażenia
Pełna konserwacja
DYNÓW
Kościół parafialny – ołtarze boczne: MB (II etap), Chrystusa
Umęczonego
Ołtarz MB – II etap
Pełna konserwacja
DUBIECKO
Kościół parafialny – obrazy: MB Bolesna , św. Jan Boży z ołtarza
gł.
Pełna konserwacja
FRYSZTAK
Kościół parafialny –ołtarz boczny Serca Pana Jezusa
Pełna konserwacja
GŁOGÓW Młp
Kościół parafialny – ołtarz boczny MB
Pełna konserwacja
GORAJEC
Cerkiew – ikonostas, ołtarze boczne: św. Mikołaja, Maryjny
Ikonostas dokończenie prac konserwatorskich
Ołtarze – pełna konserwacja
GÓRZANKA
D. cerkiew, ob. kościół parafialny – pięć ikon z rzędu Apostołów:
śś Juda Tadeusz, Andrzej, Maciej, Szymon, Bartłomiej
Pełna konserwacja
GRABOWNICA STARZEŃSKA
Kościół parafialny – ołtarz główny retabulum (I etap)
Pełna konserwacja I etapu - retabulum
GROCHOWCE
Kościół parafialny – ołtarz główny (II etap)
Prace konserwatorskie II etapu
HACZÓW
Kościół drewniany- skarbczyk
Pełna konserwacja
HOCZEW
Kościół parafialny – ołtarz główny
Pełna konserwacja
HUMNISKA
Kościół parafialny – ołtarze boczne: MB Nieust. Pom., Św. Trójcy
Pełna konserwacja
HYŻNE
3.000
10.000
55.000
30.000
20.000
25.000
50.000
40.000
10.000
80.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Kościół parafialny – parapet chóru muzycznego
Etap II- konserwacja konstrukcji chóru
IWONICZ
Kościół parafialny - krucyfiks z Grupy Ukrzyżowania, chrzcielnica
z baldachimem
Pełna konserwacja
JAĆMIERZ
Kościół parafialny – trzy feretrony
Pełna konserwacja
JAROSŁAW
Kamienica Orsettich - polichromia w Dużej Sali na I piętrze, strona
zach.
II etap
JASŁO
Pałac Sroczyńskich – stolarka drzwiowa i balustrady- II etap
Pełna konserwacja
JASŁO
Grobowiec z figurą św. Jana Ewangelisty na Cmentarzu
Komunalnym
Pełna konserwacja
JASŁO
Grobowiec rodziny Kamińskich na Cmentarzu Komunalnym
Pełna konserwacja
JELNA
Kościół bernardynów – prospekt organowy
Pełna konserwacja
JODŁOWA
Kościół parafialny- obraz Św. Mikołaj
Konserwacja estetyczna
JODŁOWA
Kościół parafialny – pomnik Konstytucji 3 Maja
Pełna konserwacja
KALWARIA PACŁAWSKA
Kościół franciszkanów – obraz MB Jackowej
Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej
Dokończenie prac przy odsłoniętym obrazie
KAMIEŃ
Kościół parafialny – cztery konfesjonały
Pełna konserwacja
KLIMKÓWKA
Kościół parafialny- polichromia ściany pn i chóru muzycznego
Pełna konserwacja – zakończenie prac przy polichromii kościoła
KOLBUSZOWA
Kościół parafialny – cztery rzeźby (tzw. wielkich doktorów kościoła)
Pełna konserwacja
KOLONIA POLSK
Kościół parafialny – prospekt organowy- II etap
II etap prac
KOŁACZYCE
30.000
10.000
25.000
30.000
5.000
5.000
10.000
10.000
5.000
4.000
20.000
30.000
10.000
5.000
15.000
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Kapliczka na rynku
Pełna konserwacja
KOŁACZYCE
Kościół parafialny – organy, prospekt organowy, podłoga chóru,
drzwi wejściowe do kościoła
Pełna konserwacja
KOWALÓWKA
Dawna cerkiew - ikonostas (zak.)
Zakończenie prac przy ikonostasie
KOZŁÓWEK
Kościół filialny - organy
Pełna konserwacja
KRASICZYN
Zamek – wystrój i wyposażenie
Sali i baszty Papieskiejpolichromia, portal marmurowy, posadzki, schody ceglane,
Pełna konserwacja
KRASICZYN
Kościół parafialny – osiem szat liturgicznych
Pełna konserwacja
KREMPNA
Cerkiew - ikonostas
III etap prac (zakończenie)
KROSNO
Kościół farny nawarstwienia ścienne nawy
Kontynuacja prac
KROSNO
Kościół św. Wojciecha –rzeźba MB, rzeźba św. Zofii z córkami,
chór muzyczny
Pełna konserwacja
KROSNO
Kościół franciszkanów – kaplica MB Różańcowej – ołtarz/I etap –
rzeźby i obrazy/
Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów)
I etap prac
KROSNO
Kamienica Rynek 7 (Wójtowska) - portal kamienny
Pełna konserwacja
KRZEMIENICA
Kościół św. Jakuba (d. parafialny) – antepedium (zakończenie),)
ambona
Zakończanie prac przy antepedium, pełna konserwacja ambony
KRZESZÓW
Kościół parafialny – ołtarz głównyII etap prac
KURYŁÓWKA (d.Tarnawiec)
Kościół parafialny – polichromie w dwóch przęsłach nawy gł.
Pełna konserwacja
LALIN
35.000
40.000
20.000
100.000
30.000
40.000
70.000
30.000
20.000
10.000
30.000
40.000
70.000
30.000
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
D. cerkiew, ob. kościół filialny - ołtarz z baldachimem
Pełna konserwacja
LUBACZÓW
Kościół parafialny – ambona, świeczniki (8 szt.)
Pełna konserwacja
LUBLA
Kościół parafialny - ołtarz główny, ambona
Zakończenie prac przy ołtarzu, pełna konserwacja ambony
LUBZINA
Kościół parafialny - ołtarz boczny Pana Jezusa Miłosiernego
Pełna konserwacja
LUTCZA
Kościół filialny – organy (III etap), obraz św. Anna Samotrzecia
Zakończenie prac przy organach, pełna konserwacja obrazu
ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE
Kościół parafialny- polichromia prezbiterium i stropu
Pełna konserwacja
ŁĄKA/Rzeszowa
Kościół parafialny – ołtarz główny, chrzcielnica, ambona
Pełna konserwacja
ŁĘKI GÓRNE
Kościół parafialny – rzeźba MB Bolesnej
I etap prac
MALAWA
Kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny - ołtarz główny, rzeźby
z grupy pasyjnej belki tęczowej
Pełna konserwacja
MICHAŁÓWKA
Kościół parafialny – polichromia nawy pn i pd
Pełna konserwacja
MICHNIOWIEC
D. cerkiew, ob. kościół filialny – obrazy z rzędu ikon świątecznych i
diakońskich wrót, obraz Narodziny NMP, ołtarz boczny
Pełna konserwacja
MŁODOWICE
Cerkiew prawosławna – dwie ikony: Chrystus Pantokrator, św.
Mikołaj
Pełna konserwacja
NIEBIESZCZANY
Wyposażenie nieist. kościoła parafialnego –ołtarz główny – II etap
II etap prac
NIENADÓWKA
Kościół parafialny – ołtarz główny
Pełna konserwacja
NIEWODNA
Kościół parafialny –chór muzyczny, polichromia prezbiterium
Pełna konserwacja
NOWY ŻMIGRÓD
Kościół parafialny - kropielnica kamienna
Pełna konserwacja
20.000
60.000
30.000
25.000
50.000
40.000
10.000
20.000
50.000
10.000
15.000
15.000
40.000
20.000
5.000
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
NOWY ŻMIGRÓD
Nagrobek J. Filipowicza z ogrodzeniem na cm. parafialnym
Pełna konserwacja
OPARÓWKA
D. cerkiew, ob. kościół filialny –polichromia, ołtarz boczny
Rekonstrukcja polichromii
Pełna konserwacja ołtarza
OSIEK JASIELSKI
Kościół parafialny – polichromia stropu prezbiterium
Pełna konserwacja
OSOBNICA
Kościół parafialny - rzeźba Chrystus na Krzyżu
II etap prac
PIELGRZYMKA
Cerkiew prawosławna - Grób Pański
II etap prac
PILZNO
Kościół klasztorny karmelitów – dwa ołtarze boczne przy łuku
tęczowym, ambona
Klasztor O.O. Karmelitów
Pełna konserwacja
POŁOMIA
Kościół parafialny - dwa feretrony
Pełna konserwacja
POŁOMIA
Stara plebania - polichromia w salonie
Pełna konserwacja
PORAŻ
Kościół parafialny – empora i prospekt organowy
Pełna konserwacja
PRUCHNIK
Kościół parafialny – belka tęczowa
Pełna konserwacja
PRUCHNIK
Kościół parafialny – ołtarz główny
Dokończenie prac
PRZECZYCA
Kościół parafialny - polichromia nawy bocznej i głównej
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
Kościół karmelitów - rzeźba anioła z księgami z ołtarza głównego
Klasztor OO. Karmelitów Bosych
II i III etap prac – uzupełnienie ubytków, opracowanie estetyczne
PRZEMYŚL
Kościół franciszkanów – ołtarz główny
Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych
II etap prac konserwatorskich
PRZEMYŚL
Kościół salezjanów – polichromia
Pełna konserwacja
10.000
20.000
20.000
1.000
25.000
20.000
5.000
10.000
50.000
10.000
30.000
30.000
10.000
65.000
40.000
PRZEMYŚL
Cerkiew bazylianów -polichromia ściany pn i sklepienia miedzy śc.
88. pn/pd
Klasztor MB Bolesnej,
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
89. D. kolegium Jezuitów - malowidła ścienne
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
90. Cmentarz Główny – siedem nagrobków
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
91. Cmentarz Główny – dwa nagrobki
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
92. Altanka murowana w Parku Miejskim
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
93. Kapliczka przy Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
94. Pomnik T. Kościuszki w Parku Miejskim
Pełna konserwacja
PRZEMYŚL
95. Kamienica Rynek 16 – dekoracja fasady
Rewaloryzacja elewacji frontowej
PRZEMYŚL
96. Tablica Grunwaldzka na elewacji Archikatedry łac.
Pełna konserwacja
PRZEWORSK
Bazylika kolegiacka Ducha Świętego, kaplica Grobu Bożego -trzy
97.
ołtarze boczne
Pełna konserwacja
PSTRĄGOWA
98. Kaplica p.w. św. Bartłomieja „na Brzeziu” - pięć grafik
Pełna konserwacja
RABE
D. cerkiew, ob. kościół filialny – dwa obrazy: św. Mikołaj, św.
99.
Mikołaj Archanioł
Pełna konserwacja
RADYMNO
100. Nagrobek Zarańskich na Cm. Komunal.
Pełna konserwacja
ROPCZYCE
101. Kościół parafialny– ambona, chrzcielnica
Pełna konserwacja
RYMANÓW
Kościół parafialny – kaplica MB – ołtarz z figurą MB z
102.
Dzieciątkiem
Pełna konserwacja
30.000
40.000
14.000
20.000
15.000
4.000
10.000
80.000
15.000
40.000
3.000
5.000
15.000
20.000
20.000
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
RZEPEDŹ
Cerkiew greckokatolicka – malowidło w kopule prezbiterium
II etap prac - konserwacja estetyczna
RZESZÓW
Klasztor bernardynów - organy
II etap prac
RZESZÓW
Cmentarz Stary - osiem nagrobków
Pełna konserwacja
SANOK
Cerkiew katedralna - baldachim ołtarza głównego
II etap prac
SANOK
Nagrobek Mateusza Beksińskiego na Cmentarzu Centralnym w
Sanoku
Pełna konserwacja
SĘDZISZÓW MŁP.
Klasztor kapucynów - trzy obrazy
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Pełna konserwacja
SIEDLISKA – BOGUSZ,
Kościół parafialny - drewniane ławki (34 szt.)
Pełna konserwacja
SPIE
Kościół parafialny - ołtarz główny
Pełna konserwacja
STALE
Kapliczka przydrożna - polichromia
Pełna konserwacja
STRASZYDLE
Kościół parafialny – cztery rzeźby z ołtarza głównego
Pełna konserwacja
STUBIENKO
D. cerkiew, ob. kościół filialny - malowidła ścienne w nawie
głównej
II etap prac w nawie głównej
ŚWIĄTKOWA MAŁA
D. cerkiew, ob. kościół filialny - ikona Sąd Ostateczny
II etap prac – konserwacja estetyczna
TARNOBRZEG – WIELOWIEŚ
Klasztor dominikanek – polichromia w nawie kaplicy
Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Dom Zakonny
Pełna konserwacja
TRZCIANA
D. cerkiew, ob. kościół parafialny - ikonostas
Pełna konserwacja
TRZEŚN
Kościół parafialny -dekoracja malarska w transepcie
Pełna konserwacja
TUSZÓW NARODOWY
8.000
80.000
15.000
20.000
5.000
10.000
10.000
30.000
25.000
20.000
40.000
20.000
35.000
40.000
50.000
20.000
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Kościół parafialny – dwa ołtarze boczne
Pełna konserwacja
TYCZYN
Kościół parafialny - polichromia prezbiterium
Pełna konserwacja
TYRAWA WOŁOSKA
Kościół parafialny – ołtarz główny, (III etap), dwa ołtarze boczne,
ambona
Zakończenie prac przy ołtarzu gł., pełna konserwacja ołtarzy
bocznych i ambony
URZEJOWICE
Kościół parafialny - organy
Pełna konserwacja
WALAWA
Kościół parafialny - ołtarz główny
Pełna konserwacja
WARZYCE
Kościół parafialny - obraz Misericordia Domini
Kontynuacja prac
WIETRZNO
Kościół parafialny - polichromia ścian przedsionka (od płn) i pod
wieżą
Pełna konserwacja
WISŁOK WIELKI
Kościół parafialny - sześć ikon, chrzcielnica, kropielnica
Pełna konserwacja
WITKOWICE
Kościół parafialny- ołtarz boczny MB Różańcowej
Pełna konserwacja
WÓLKA NIEDŹWIEDZKA
Kościół parafialny - ołtarz boczny Serca Pana Jezusa
Pełna konserwacja
WYSOKA STRZYŻOWSKA
Kościół parafialny –stacje drogi krzyżowej
Pełna konserwacja
ZACZERNIE
Kościół parafialny – ołtarz główny, ołtarz boczny św. Sebastiana,
ołtarze iluzjonistyczne
Pełna konserwacja
ZAGÓRZ
Kościół parafialny – dwa obrazy (z d. kościoła karmelitów)
Pełna konserwacja
ZAŁĘŻE k/Jasła
Kościół parafialny - feretron
Pełna konserwacja
ZMIENNICA
Kościół parafialny- polichromia
Pełna konserwacja
ZRĘCIN
Kościół parafialny – ołtarz główny
40.000
70.000
50.000
45.000
30.000
35.000
7.000
20.000
20.000
10.000
20.000
15.000
5.000
20.000
35.000
II etap – konserwacja estetyczna
JAROSŁAW
Kościół reformatów – ołtarz główny
134.
Klasztor Franciszkanów OFM
II etap prac konserwatorskich
45.000
Download