zobacz

advertisement
INFORMACJA
dotycząca obowiązku przechowywania paszportów
roślin przez
ostatecznych nabywców roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów objętych obowiązkiem paszportowania
Obowiązek przechowywania paszportów roślin dotyczy:
- nabywców drzewek roślin sadowniczych (jabłoń, grusza, śliwa, morela,
brzoskwinia), sadzonek truskawek zakupionych w celu załoŜenia lub
powiększenia sadu towarowego lub owocującej plantacji towarowej truskawek
celem produkcji i sprzedaŜy owoców;
- nabywców rozsady roślin warzywnych, w szczególności: cebuli, pora, ogórka,
selera, sałaty, kapusty, pomidora, papryki) którzy produkują warzywa
konsumpcyjne przeznaczone do sprzedaŜy;
- nabywców rozsady roślin ozdobnych, w szczególności: gerbery, goździka,
gipsówki, pelargonii, werbeny, nabywanych w celu dalszej ich uprawy z
przeznaczeniem na kwiat handlowy;
- nabywców nasion, w szczególności: cebuli, pora, fasoli, słonecznika, pomidora
i lucerny, celem produkcji warzyw lub nasion do dalszej sprzedaŜy.
Obowiązek przechowywania paszportów przez ww. producentów, będzie
podlegał kontrolom WIORiN we Wrocławiu. Niedopełnienie tego obowiązku
zgodnie z art. 107 pkt 10a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin podlega karze grzywny
Kierownik Oddziału
Bolesław Pocałuń
Download