Opłaty drogowe w Polsce

advertisement
Opłaty drogowe w Polsce
Użytkownicy wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 tony są zobowiązani do uiszczania opłat za korzystanie z wybranych
odcinków dróg ekspresowych i krajowych oraz autostrad zarządzanych przez GDDKiA. W tym celu wymagana jest rejestracja
w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL. Karta euroShell pomaga w wygodny sposób regulować płatności. Naszą kartą
paliwową można także zapłacić w punkcie poboru opłat za przejazd autostradą pojazdu o masie do 3,5 tony.
nnOpłaty za przejazd autostradami koncesjonariuszy:
A1 – Toruń - Gdańsk.
A2 – Świecko - Konin.
nn A4 – Kraków - Katowice – karty flotowe nie są akceptowane. Płatność gotówką lub kartą płatniczą.
nnSystem viaTOLL na autostradach zarządzanych przez GDDKiA oraz wybranych drogach ekspresowych i krajowych.
nn
nn
Pojazdy o masie do 3,5 tony
nn Rozróżnia
się płatne odcinki autostrad zarządzane przez GDDKiA oraz odcinki autostrad zarządzane przez koncesjonariuszy.
nn Za odcinki autostrad zarządzane przez koncesjonariuszy możliwe jest regulowanie opłat za pomocą karty euroShell.
nn Za odcinki dróg zarządzane przez GDDKiA płatność można uregulować kartą euroShell bądź w punktach dystrybucyjnych dokonać rejestracji w systemie viaTOLL. Dla celów elektronicznego rozliczania opłat drogowych konieczne jest nabycie urządzenia viaAUTO (wpłata kaucji za urządzenie jest
możliwa wyłącznie gotówką). Płatność może nastąpić w trybie odroczonym,
jak również możliwe jest doładowanie konta w systemie w trybie przedpłaconym (pre-pay) za pomocą karty euroShell.
nn Wysokość
opłat za motocykle i samochody osobowe zależna jest od operatorów płatnych odcinków autostrad.
nn Taryfy opłat są uzależnione od kategorii pojazdu oraz przebytych kilometrów (system zamknięty) lub obejmują ustalone wysokości opłat (system
otwarty).
nn W systemie zamkniętym należy pobrać bilet przy wjeździe na płatny odcinek autostrady. Przy wyjeździe wprowadza się bilet do automatu i opłaca
wyliczoną kwotę.
nn W systemie otwartym pierwszą połowę opłaty uiszcza się podczas wjazdu
na płatny odcinek drogi, zaś drugą połowę opłaty przy wyjeździe z płatnego
odcinka.
Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony
nn Rozróżnia
się płatne odcinki autostrad zarządzane przez GDDKiA oraz płatne odcinki autostrad zarządzane przez koncesjonariuszy.
nn Za odcinki autostrad zarządzane przez koncesjonariuszy możliwe jest regulowanie opłat za pomocą karty euroShell.
nn Korzystanie z elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL jest w Polsce
obowiązkowe dla wszelkich pojazdów o całkowitej masie zespołu pojazdów
powyżej 3,5 tony, obowiązuje także pojazdy osobowe z przyczepą.
nn Wysokość opłaty zależy od pokonanej drogi, kategorii pojazdu i klasy emisji
spalin Euro.
nn W przypadku systemu viaTOLL długość przebytego odcinka i tym samym
wysokość opłaty ustalane są za pomocą urządzenia pokładowego viaBOX.
nn Urządzenia dostępne są w Punktach Ob­sługi Klienta i Punktach Dystrybucyjnych w Polsce. W przypadku rejestracji w trybie z odroczoną płatnością
(post-pay) z pomocą Shell możliwe jest dostarczenie urządzeń viaBOX na
podany adres.
Rejestracja w systemie viaTOLL
nn Klienci,
którzy zamierzają uiszczać opłaty dopiero po wykonaniu przejazdu,
są zobowiązani do jednorazowej rejestracji.
nn Rejestracja, możliwa za pośrednictwem Shell, jest prosta i szybka.
nn Szczegółowe informacje na temat rejestracji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: [email protected].
Sposób zapłaty
Możliwe są dwa sposoby płatności w systemie viaTOLL.
nnPrzedpłata (pre-pay):
nn
nn
nn
nn
nn
W przypadku wyboru tego sposobu płatności możliwe jest doładowanie
salda umowy za pomocą karty euroShell. Saldo to pomniejszane jest
o opłatę za pokonane odcinki dróg.
Konieczna jest rejestracja i pobranie urządzenia viaBOX (zwrotna kaucja wynosi 120 PLN).
W przypadku wyboru tej metody realizacji płatności opłatę drogową
uiszcza się z góry.
Możliwe jest doładowanie konta viaBOX sumą do 1 000 PLN.
Potrącenie środków z konta następuje automatycznie.
nnOdroczona płatność (post-pay):
nn
nn
nn
nn
nn
Opłata zostanie potrącona z konta euroShell automatycznie po przebyciu trasy.
Każdy pojazd przypisaną ma inną kartę, aby zachować czytelność faktur.
Opłata rozliczana jest automatycznie za pomocą urządzenia viaBOX.
Na otrzymywanych od Shell rachunkach zawarta będzie dzienna suma
opłat dla każdego pojazdu.
Kaucja za urządzenie viaBOX wynosi 120 PLN (około 30 euro). Rozliczenie kaucji możliwe jest za pomocą karty euroShell.
Więcej informacji
Zalecamy zapoznać się z informacją na stronie www.euroshell.pl lub www.viatoll.pl
Infolinia systemu viaTOLL: +48 22 521 10 10 (płatna), 800 101 101 (bezpłatna)
Download