Wstęp do informatyki

advertisement
Podstawy Informatyki
zajęcia dla Studentów I-go roku studiów
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Dr inż. Piotr Gronek
Zakład Informatyki Stosowanej
E-mail: [email protected]
Telefon: (617) 23-18
D-10 p.233
http://www.ftj.agh.edu.pl/~gronek/
Program wykładów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pracownia komputerowa.
Narzędzia internetowe.
Algorytmy i programy.
Arytmetyka binarna.
Podstawy języka HTML.
System operacyjny.
Architektury komputerów.
Skryptowe języki programowania.
Wybrane pojęcia złożoności obliczeniowej.
Program ćwiczeń laboratoryjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obsługa komputerów w pracowni.
Posługiwanie się narzędziami internetowymi.
Tworzenie algorytmów i programów (Pascal).
Operacje transformacji danych.
Tworzenie dokumentów HTML.
Przetwarzanie wsadowe i skryptowe języki
programowania (shell, Perl).
Literatura
•
•
•
•
•
•
D. Harel „Rzecz o istocie inforamtyki, algorytmika”,
WNT 1992;
J. G. Brookshear „Computer Science: An Overview”,
Addison-Wesley Longman 1997;
N. Wirth, „Algorytmy + struktury danych =
Programy”, WNT 1989;
P. P. Siverster „System operacyjny Unix”, WNT 1991;
Unix manuals (man);
Internet (hasło np. wstęp do informatyki).
Pracownia komputerowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Systemy Windows NT i Linux,
uruchomienie komputera,
wybór systemu operacyjnego,
logowanie,
obsługa pulpitu GUI,
uruchamianie aplikacji (Office),
powłoka systemowa - cmd, bash,
operacje na plikach / katalogach,
atrybuty i uprawnienia do plików / katalogów,
podstawy obsługi procesów,
wylogowanie,
zamknięcie systemu.
Narzędzia internetowe
•
•
•
•
•
•
Przeglądarki WWW (Netscape, IE),
poczta elektroniczna (Pegasus Mail, Pine),
zdalny terminal - telnet,
bezpieczny terminal - Secure Shell (ssh, Putty),
transmisja plików: ftp, rcp, scp,
system okien X-Window (X11).
Download