Jerzy Bartke

advertisement
Kalendarium życia i działalności Mariana Mięsowicza
1907 Urodzony we Lwowie 21 listopada. Rodzice: Jan Mięsowicz i Filomena Józefa
Dudziak.
1914 Wraz z rodziną opuszcza Lwów.
1915-1917 Przebywa kolejno w Wiedniu, Odrowążu i Krakowie, gdzie w 1917 r.
rozpoczyna naukę w szkole średniej.
1918 Powraca z rodzicami do Lwowa.
W grudniu oboje rodzice giną wskutek działań wojennych.
1919 Zostaje zabrany do Krakowa pod opiekę wujostwa Józefy i Kajetana Dudziaków.
Kontynuuje naukę w szkole średniej.
1924 Zdaje maturę i zapisuje się na studia na Wydziale Filozoficznym UJ
1930 Kończy studia na UJ uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie fizyki.
Tytuł pracy magisterskiej: „O krótkich falach elektrycznych wytwarzanych metodą
lamp elektronowych”
Po krótkim okresie służby wojskowej, podejmuje pracę nauczyciela w
V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.
1931 Mianowany starszym asystentem przy katedrze fizyki AGH.
Rozpoczyna badania własności ciekłych kryształów.
1932 Uzyskuje stopień doktora filozofii na UJ. Tytuł rozprawy doktorskiej: „O krótkich,
powoli zanikających falach elektrycznych”
26 grudnia żeni się ze Stanisławą Potocką.
1936-1937
Przebywa na stypendium Funduszu Kultury Narodowej w laboratorium
prof. Ornsteina w Utrechcie. Pierwszy kontakt z fizyką jądrową.
1938 Buduje teleskop licznikowy do badania promieni kosmicznych w trakcie polskiego
lotu balonu stratosferycznego.
8 sierpnia przychodzi na świat córka Marysia.
13 października nieudana próba startu balonu.
5 listopada habilituje się na Wydziale Hutniczym AGH. Tytuł rozprawy
habilitacyjnej: „Z badań nad ciekłymi kryształami”
1939, 17 sierpnia jego habilitacja zostaje zatwierdzona przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego
1941-1944
Pracuje oficjalnie jako nauczyciel w średniej Szkole Górniczej w Krakowie
oraz wykłada fizykę na Wydziale Lekarskim Tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1944 31 maja przychodzi na świat córka Teresa.
1946 Mianowany profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Górniczym AGH.
1947 Uczestniczy w Krakowie w Międzynarodowej Konferencji Promieni
Kosmicznych, jest sekretarzem Komitetu Organizacyjnego.
1948 Mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Górniczym AGH.
1955 Obejmuje stanowisko kierownika stworzonego przez siebie krakowskiego oddziału
Zakładu VI IBJ.
1958 Powołany na eksperta na Międzynarodową Konferencję Wykrywania Wybuchów
Jądrowych w Genewie.
1959 Powołany na członka-korespondenta PAN.
1964 Powołany na członka rzeczywistego PAN.
1968, grudzień. Wybrany wiceprezesem PAN na kadencję 1969-71 (pozostawał na tym
stanowisku do 1977 roku).
1969 Wybrany przewodniczącym Krakowskiego Oddziału PAN (pozostawał na tym
stanowisku do 1980 roku).
1970 Kierowany przez niego Oddział Krakowski Zakładu VI IBJ zostaje
włączony do IFJ 1 stycznia.
1972 Wybrany posłem na sejm PRL na kadencję 1972-1976
1975 Otrzymuje doktorat honoris causa UJ.
1979 Otrzymuje doktorat honoris causa AGH
1981
25 lutego umiera żona Stanisława.
1982 Zaproszony na Międzynarodową Konferencję Ciekłych Kryształów w Bangalore w
Indiach, gdzie wygłasza referat inaugurujący konferencję.
1986 Zaproszony na seminarium „Nauka-Religia-Dzieje” w Castel Gandolfo (referat o
Wielkiej Unifikacji)
1987 Wybrany członkiem honorowym PTF.
Otrzymuje doktorat honoris causa UW.
1988 Otrzymuje nagrodę fundacji Alfonsa Jurzykowskiego.
1992, 5 kwietnia. Umiera w Krakowie w wieku 85 lat.
Download