Zarządzanie personelem

advertisement
Zarządzanie personelem
Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego podejmowania decyzji dotyczących
polityki personalnej w firmie zgodnych z wymogami współczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania
zasobami ludzkimi. Program studiów oparty jest na treningach, warsztatach i ćwiczenia aktywnych.
Program studiów
Prawo pracy
Zarządzanie kadrami i strategie pozyskiwania personelu
Systemy ocen pracowniczych
Wynagradzanie personelu, wartościowanie pracy
Szkolenie i rozwój pracowników
Organizacja i funkcjonowanie działu personalnego
Zarządzanie projektami
Kultura organizacji
Polityka personalna w praktyce
Treningi menedżerskie
Sylwetka absolwenta
Studia przeznaczone są dla menedżerów personalnych, kierowników oraz pracowników działów
personalnych, a także dla osób, które są zainteresowane zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie i chcą
zdobyć nową wiedzę z tego zakresu lub ją poszerzyć, nabyć nowe umiejętności lub je udoskonalić, a tym
samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Studia zapewniają przygotowanie do profesjonalnego podejmowania decyzji dotyczącej polityki
personalnej, umiejętności samodzielnego prowadzenia działów personalnych oraz kierowania zespołami
ludzkimi.
Czas trwania:
2 semestry (od X 2017 r. do IX 2018 r.)
Termin zgłoszeń:
od 01 VI do 30 IX 2017 r.
Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
kwestionariusz
podanie o przyjęcie
zobowiązanie dotyczące pokrycia kosztów studiów
Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń
Liczba miejsc:
40
Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Małgorzata Rogozik (tel. 12 617 27 95, [email protected])
Opłaty:
4 800 zł
Informacje dodatkowe:
Rok akademicki podzielony jest na dziewięć zjazdów. Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godz.
dydaktycznych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym: piątek (16.00-21.00), sobota
(8.00-12.00, 13.00-17.00), niedziela (8.00-12.00).
Organizator studiów podyplomowych:
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
Adres organizatora:
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102
tel. 12 617 27 95
fax 12 636 70 05
e-mail: [email protected]
www.personel.zarz.agh.edu.pl
Kierownik:
dr inż. Ewa Beck-Krala
Osoba do kontaktu:
mgr Małgorzata Rogozik
Download