Wyjątek od zakazu jazdy dnia 31 października (Dzień Reformacji

advertisement
Wyjątek od zakazu jazdy dnia 31 października (Dzień Reformacji)
Miasto Berlin w porozumieniu z właściwymi ministerstwami landów Brandenburgii,
Meklemburgii–Pomorza Przedniego, Saksonii, Saksonii–Anhalt i Turyngii zgodnie
z niemieckim Kodeksem drogowym, StVO, § 46 ust. 2, ustanowiło wyjątek od przepisu
paragrafu 30 ust. 3 i 4 ww. kodeksu i zezwoliło samochodom ciężarowym o ciężarze
dopuszczalnym przekraczającym 7,5 t i samochodom ciężarowym z przyczepami na
korzystanie w dniu 31 października w roku 2016 oraz w latach 2018 - 2020 od godz. 0.00
do 22.00 z wymienionych niżej odcinków autostrad federalnych:
A 2, A 20, A 24, A 4, A 9, A 10, A 11, A 12, A 13, A 14, A 15, A 17, A 19, A 38, A 71, A 72,
A 73, A 111, A 113, A 114, A 115, A 117, A 143.
na przejazd w wymienionych landach do i z Berlina.
UWAGA:
Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, kiedy miasto Berlin jest miejscem załadunku lub
rozładunku towaru.
W Dzień Reformacji nie wolno opuszczać wymienionych autostrad w landach, w których
obowiązuje zakaz zawarty w § 30 ust. 3 niemieckiego Kodeksu drogowego, StVO.
Nie dotyczy to przypadku całkowitego zablokowania autostrady w wyniku wypadku lub robót
drogowych. W takich przypadkach należy kierować się wyznaczonym objazdem, a jeżeli
takiego nie ma, skorzystać z najkrótszej trasy do następnego wjazdu na autostradę.
Pojazd może ponadto opuścić autostradę w przypadku konieczności odholowania, w myśl §
15 a StVO. Należy go wtedy odstawić do najbliżej położonego, nadającego się do tego celu,
miejsca.
Download