zabytkowy ko¶ciół ewangelicki pw ¦więtej Trójcy, Muzeum Reformacji

advertisement
Mikołajki - zabytkowy kościół ewangelicki p.w. Świętej Trójcy, Muzeum Reformacji
Współrzędne: Szerokość - 53.803768, Długość - 21.569531
Mikołajki, pl. Kościelny 26 (niem. Nikolaiken)
Kościół ewangelicki p.w. Świętej Trójcy znajdziemy na placu Kościelnym 26. Został zbudowany w 1840r. Kościół
został wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: K.M-13b-47/50 z 24.07.1950 oraz 409 z 3.08.1983r.
Klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy zbudowany został wg projektu Schinkla z 1842.
Wewnątrz drewniane empory i sklepienie kolebkowe z kasetonami. Wieża z 1880r.
Muzeum Reformacji Polskiej
Plac Kościelny 4
11 - 730 Mikołajki
tel. (087) 42 16 810
Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach powstało w 1973 r., twórcą i założycielem był ks. Władysław Pilch Pilchowski (1913 - 2008), proboszcz Parafii ewangelicko - augsburskiej (luterańskiej) w Mikołajkach. Jest to jedno z
dwóch tego typu muzeów w Polsce.
Początkowo zbiory były eksponowane w kościele, a następnie w dawnym budynku liceum im. Marion von Dönhoff. W
2002 r. zostało przeniesione do nowego budynku przy Parafii ewangelickiej w Mikołajkach (Plac Kościelny 4).
Muzeum posiada unikatowy zbiór zabytków piśmiennictwa i drukarstwa polskiego na Mazurach do 1945 r. Zbiory
muzealne zawierają również inne cenne druki, dokumenty, zdjęcia, itp., związane z ruchem reformacyjnym (i nie tylko)
na terenie Polski i Europy. Na ścianach zawieszone są portrety reformatorów Kościoła i polskich działaczy
reformacyjnych oraz oryginale tablice z wojen napoleońskich i z czasów I wojny światowej.
Muzeum Reformacji Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych poznaniem mało znanej, a jakże ważnej części
historii Polski (początki piśmiennictwa narodowego) i Europy. Muzeum zapewnia możliwość fachowego oprowadzenia
CiekaweMazury.pl 2011
Strona 1/2
Mikołajki - zabytkowy kościół ewangelicki p.w. Świętej Trójcy, Muzeum Reformacji
i uzyskania dokładniejszych informacji związanych z protestantyzmem i reformacją w Polsce (również w języku
niemieckim). W okresie wiosenno letnim Muzeum czynne jest w godzinach od 9.00 do 17.00. źródło informacji
CiekaweMazury.pl 2011
Strona 2/2
Download