Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno

advertisement
Katedra Socjologii Religii Wydziału Nauk Humanistycznych UP w Krakowie
oraz Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
zapraszają do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
pod tytułem:
Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy
Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 w Krakowie.
Kulturowe i społeczne dziedzictwo reformacji pojmujemy szeroko. Przede wszystkim
chodzi o wpływ na obszar idei filozoficznych, na rozwój nauki, politykę i ekonomię. Interesują nas
zatem pytania rozmaite – czy istnieje specyficzna postawa filozoficzna, która wynika lub
koresponduje tylko z dogmatyką protestancką? Jakie nurty nauki były ewangelikom bliższe niż
inne; jakie sposoby gospodarowania i zarobkowania? Zasadne zdają się pytania nie tylko o
korelację z zamożnością, ale z sekularyzacją czy prywatyzacją religii. Warto podsumować np.
stuletnią dyskusję nad tezami Maxa Webera – ich aktualnością w świetle najnowszych badań.
Interesujące jest także rozważenie pytania o różne społeczne wizje protestantyzmu, o projekty
organizacji państwowych czy recepty na lokalne konstrukcje wspólnotowe. Tę szeroką
problematykę chcemy omawiać uwzględniając wewnętrzne zróżnicowanie protestantyzmu, tak nurt
historycznych Kościołów ewangelickich, jak i wspólnoty ewangeliczne oraz ewangelikalne.
Osobnym zagadnieniem jest rola protestantyzmu w kulturze polskiej, nie tylko w dobie
reformacji, ale także w nowszej i najnowszej historii. Czy obecny wśród polskich protestantów
topos „soli ziemi” znajduje potwierdzenie w aktywności publicznej – np. społecznej czy
gospodarczej. Skala oddziaływania tak samych idei jak i konkretnych przykładów aktywności
wyznawców protestantyzmu na ziemiach polskich rzadko była tematem badaczy kultury religijnej,
socjologów czy kulturoznawców. Najczęściej ograniczano się do dokumentacji historycznej, którą
warto dzisiaj poszerzyć o wnioski z badań nad kulturą religijną, np. w rozumieniu Stefana
Czarnowskiego.
Wszelkie informacje praktyczne znajdują się na stronie http://wh.agh.edu.pl/reformacja/
Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP
Dr Michał Warchala – sekretarz
Mgr Albert Leśniak – sekretarz
Download