Spacer w 500. rocznicę Reformacji

advertisement
Spacer w 500. rocznicę Reformacji
Rok 2017 to nie tylko jubileusz 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego, to także 500. rocznica
Reformacji. W XVI wieku Piotrków był jednym z najważniejszych miejsc dla tworzącego się ruchu
zjednoczeniowego polskich ewangelików - kalwinów, luteranów, a nawet arian, zaś takie postaci, jak
Mikołaj Rej czy Andrzej Frycz Modrzewski przebywały w naszym mieście nader często.
Doktor Rafał Jaworski oprowadzał uczestników po zabytkach ściśle związanych z życiem
piotrkowskich ewangelików. Na trasie spaceru znalazł się m.in. Zamek Królewski, Kościół
Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Ewangelicki, a także pomnik Jana Karola Samuela Hildebranda,
który do dzisiaj pozostaje symbolem wielokulturowości naszego miasta.
Wydarzenie zorganizowało Centrum Informacji Turystycznej we współpracy z Piotrkowskim
Bractwem Akademickim im. Zygmunta I Starego oraz filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Piotrkowie.
Download