Akt Narodowego Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Reformacji. W

advertisement
Akt Narodowego Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Reformacji.
W marcu 2000 roku w Stanach Zjednoczonych została zatwierdzona a następnie, w październiku 2000 roku, podpisana
pewna ustawa prawna. Ustawa ta jest zwana N.E.S.A.R.A.- Akt Narodowego Bezpieczeństwa Ekonomicznego i
Reformacji. Wszyscy politycy i członkowie mediów podlegają najwyższej tajemnicy państwowej zakazującej publicznie
wypowiadać się o niej dopóki nie zostanie ona oficjalnie obwieszczona. To nowe prawo będzie najpierw uchwalone w
Stanach Zjednoczonych a następnie rozszerzy się po całym świecie. Oto co to prawo wprowadza:
- Anuluje wszelkie zadłużenia: kart kredytowych, wszelkich obligacji, pożyczek studenckich oraz wszelkich zadłużeń
bankowych, które to zadłużenia powstały z powodu nielegalnych działań bankowych oraz rządowych.
- Rozwiązuje IRS (Urząd Podatkowy) oraz likwiduje podatek dochodowy.
- Ustanawia jednolitą stawkę na podatek od sprzedaży jedynie nie zasadniczych (luksusowych) towarów (żywność,
lekarstwa oraz wszelkie zakupy przedmiotów używanych nie będą opodatkowane).
- Podnosi zasiłki dla emerytów.
- Przywraca Prawo Konstytucyjne w sądach i wszelkich aspektach prawnych. Przekwalifikuje sędziów i
adwokatów do Praw Konstytucyjnych.
- Zapewnia reprezentatywne elekcje w zakresie Prawa Konstytucyjnego.
- Monitoruje elekcje i zapobiega nielegalnym działalnościom miliarderów oraz grup o specjalnych interesach.
- Zamyka FRS (System Rezerwy Federalnej) i wprowadza nowy Narodowy Bank Skarbowy w zakresie Prawa
Konstytucyjnego.
- Tworzy nową walutę skarbu USA zabezpieczoną złotem, srebrem i metalach wartościowych zakańczając tym
bankructwo rządu USA. Zainicjuje to globalną reformę ekonomiczną.
- Przywraca prywatność finansową.
- Zawiesza wszelkie agresywne militarne akcje rządu USA na świecie.
- Przewodzi pokojowi światowemu.
- Umożliwia zwolnienie ponad 6000 patentów i wstrzymanych technologii oraz ogromnych sum pieniędzy dla celów
humanitarnych.
Profity wnoszone przez Akt Narodowego Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Reformacji są skomponowane przez
wizjonerów, których życzeniem było skorygowanie błędów przeszłości przeciwko ludności USA. Akt ten jest wspierany
przez mężów stanu całego świata, jak i poza świata, jako wizja światowego pokoju, wolności i dobrobytu.
Dalsza informacja na temat historii N.E.S.A.R.A. w poniższych źródłach:
http://2013rainbowroundtable.ning.com/page/history-of-nesara-1
www.ashtarontheroad.com/history-of-nesara.html
Download