Egzamin poprawkowy klasa 1 HISTORIA 2015/2016

advertisement
Egzamin poprawkowy klasa 1
HISTORIA 2015/2016
- lokalizuje w przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu
- wymienia cechy koczowniczego i osiadłego t.ż.
- wymienia symbole judaizmu, islamu
- wymienia organy władzy w Sparcie i Atenach
- wymienia czynniki integrujące Greków
- podaje przyczyny i skutki ekspansji Rzymu
- podaje wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzymskiego.
- umiejscawia w przestrzeni rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa;
- lokalizuje w przestrzeni cesarstwo bizantyjskie;
- wymienia osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka);
- opisuje system wierzeń w Grecji, Egipcie i Rzymie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards