Uploaded by magdalenapuciato84

Kryteria

advertisement
Kryteria. Uczeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Wymienia elementu budowy układu oddechowego, w tym dróg oddechowych.
Wyjaśnia pojęcia wentylacja płuc, wymiana gazowa, oddychanie komórkowe.
Wie gdzie zachodzi oddychanie komórkowe.
Mechanizm powstawania głosu.
Wie jak należy oddychać, aby do układu oddechowego trafiało powietrze ogrzane, nawilżone
i oczyszczone. Jakie przystosowania w budowie układu oddechowego to umożliwiają?
Wie jaka jest różnica między przeziębieniem a grypą.
Wymienia % skład powietrza wdychanego i wydychanego.
Zna budowę płuc, różnicę w budowie płuca prawego i lewego.
Zna budowę pęcherzyków płucnych i ich rolę.
Wymienia mięśnie oddechowe i ich funkcję podczas wentylacji.
Wie co sprzyjają rozwojowi chorób układu oddechowego.
Wie na jakiej zasadzie zachodzi wymiana gazowa (chodzi o dyfuzję i jej kierunek)
Określa rolę hemoglobiny w procesie wymiany gazowej.
Wymienia choroby bakteryjne i wirusowe.
Zna objawy chorób układu oddechowego oraz sposoby ich zapobiegania
Wie do czego może doprowadzić wdychanie pyłów i innych zanieczyszczeń.
Wie w jakim kierunku odbywa się transport CO2 podczas wymiany gazowej.
Download