Uploaded by bruchwalskim

uklad-oddechowy

advertisement
Temat:
BUDOWA I ROLA
UKŁADU ODDECHOWEGO
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
WPROWADZENIE
ZADANIE
PROCES - PREZENTACJA
ŻRÓDŁA
OCENA
1. WPROWADZENIE
Dawno, Dawno temu…. ale i całkiem niedawno
zaledwie przed chwilą kAżdy Z NAS ODDYCHA!!
Od samego początku, gdy się rodzimy aż do
ostatniej chwili życia. Można nie jeść i nie pić
jakiś czas ale nie da się nie oddychać….
Ale co to znaczy oddychać? Co dzieje się w naszym
organizmie kiedy oddychamy? Czy tylko nos
służy do oddychania? Czym się różni wymiana
gazowa oD oDDychania….
O tym wszystkim i wielu innych tajemnicach
oddychania zaczynamy dziś opowieść.
MENU
2. ZADANIE
Waszym zadaniem jest wyszukać informacje
pozwalające opisać budowę układu oddechowego oraz
wyjaśnić na czym polegają procesy wymiany gazowej i
oddychania wewnątrzkomórkowego posługując się
podanymi materiałami i źródłami.
 Przygotowane informacje przynieście na wyznaczoną
lekcję biologii.

MENU
3. PROCES:
Budowa i rola
układu oddechowego
Nabłonek migawkowy
krtań
oskrzela
Wymiana gazowa
Nabłonek rzęskowy
powrót
Krtań
powrót
Drzewo oskrzelowe
powrót
Skład procentowy powietrza
wdychanego i wydychanego
Mechanizm wdechu i wydechu
ATP
MENU
4. ŹRÓDŁA






http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka
http://anatomiac.w.interia.pl/ukl_odd.html
http://blog-medyczny.pl/uklad-oddechowy-czlowieka/
http://www.resmedica.pl/uklad-oddechowy/uklad-oddechowy
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.h
tml
http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5%
82adu_oddechowego/#jama_nosowa
MENU
5. OCENA
Ocenie podlegają:
 Aktywność na lekcji (+)
 Notatki sporządzone przez ucznia przed
lekcją: poprawność zawartych treści, dobór
treści, forma opracowania. (ocena z
przedmiotu)
MENU
Download