Nowoczesna diagnostyka laryngologiczna górnych dróg

advertisement
Nowoczesna diagnostyka laryngologiczna górnych dróg
oddechowych w leczeniu zaburzeń oddychania podczas snu.
Michał Michalik, Marcin Broda
Centrum Medyczne MML
Zaburzenia oddychania podczas snu, ze względu na swój charakter i złożoność wymagają wykonania u pacjenta dokładnych badań i często oprócz laryngologicznej również konsultacji innych lekarzy specjalistów. W diagnostyce zaburzeń
oddychania podczas snu duże znaczenie ma przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, z wykorzystaniem ankiety lekarskiej, oceny skali senności Epworth’a. Podczas badania przedmiotowego szczególną uwagę należy zwrócić na patologie
występujące w obrębie nosa, nosogardła, gardła. Do tego celu wykorzystujemy wizualizację endoskopową różnokątowa, z możliwością rejestracji obrazu.
Oceniamy wielkości żuchwy, odległość bródowo-gnykową, wysuniecie bródki, wady zgryzu. Badanie warto uzupełnić i zobiektywizować nowoczesną diagnostyką fiberoendoskopową w czasie snu farmakologicznego z dokumentacją filmową
oraz polisomnografią. Bardzo pomocne może okazać się przeprowadzenie konsultacji z chirurgiem szczękowo-twarzowym i pulmonologiem.
W diagnostyce dróg oddechowych zalecamy obecnie bardzo pomocną diagnostykę obrazową. Wykorzystujemy trójwymiarową Tomografię Komputerową Wiązki Stożkowej 3D ( CBCT ), z możliwością obrazowania poszczególnych pięter
możliwej obturacji. Dzięki temu uzyskujemy bryłowy pomiar struktur nosa, gardła i krtani. Pozwala to na bardzo precyzyjną ocenę przestrzeni i struktur stanowiących bezpośrednia przyczynę dla wystąpienia zaburzeń oddychania podczas snu,
możliwością zaplanowania zakresu i rodzaju zabiegu oraz wykonania badań porównawczych przed i pooperacyjnych. CBCT jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej Tomografii Komputerowej. Zastosowanie promieniowania w
postaci wiązki stożkowej umożliwiło obrazowanie głowy i szyi w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Skutkuje to mniejszą dawką
promieniowania w porównaniu z tomografią spiralną oraz znacznym skróceniem czasu badania.
Badanie CBCT jest bardziej ekonomiczne dla pacjenta.
Większość tego typu tomografów to urządzenia pozwalające na wykonanie badania w pozycji siedzącej. Ramię urządzenia obraca się wokół Twojej głowy o 360 stopni wykonując serię projekcji. Detektory rejestrują obrazy z różnych stron
dając w rezultacie trójwymiarowy obraz, który może być przetwarzany na bardzo dużą ilość sposobów dając bardzo pomocne możliwości diagnostyczne.
www.mml.com.pl
www.niechrapanie.pl
Download