Przedterminowy poród a ryzyko rozwoju astmy u dziecka

advertisement
Przedterminowy poród a ryzyko
rozwoju astmy u dziecka
Opublikowano dane, które wskazują, że przedwczesny poród znacząco
zwiększa ryzyko rozwoju astmy i zaburzeń oddychania u dzieci, które
urodziły się przed 37 tygodniem ciąży.
Według najnowszych danych opublikowanych w PLOS Medicine, u dzieci które
urodziły się przed 37 tygodniem ciąży obserwuje się większą zachorowalność na
astmę i inne zaburzenia oddychania. Jak się okazuje aż 11% ciąż na świecie
kończy się porodem przedwczesnym.
Badania epidemiologiczne prowadzone na przestrzeni 18 lat (od 1 stycznia 1995
do 23 września 2013) objęły ponad 1,5 miliona przedterminowo urodzonych
dzieci, a uzyskane dane wskazują, że aż u 13,7% z nich rozwinęła się astma lub
inne zaburzeniea oddychania (w porównaniu do 8,3% dzieci urodzonych w
terminie). Co więcej, u takich dzieci obserwuje się 1,7 razy większe ryzyko
rozwoju tych zaburzeń w ciągu życia. Należy wspomnieć, że im wcześniejszy był
poród tym to ryzyko było większe – u noworodków, które przyszły na świat przed
32. tygodniem ciąży jest ono 3-krotnie wyższe.
Naukowcy zjawisko to tłumaczą niedostatecznym rozwojem płuc w momencie
porodu. Wskazuje się na zbyt małą ilość surfaktantu – mieszaniny lipidów i białek,
która wyścieła wewnętrzną warstwę płuc i zapobiega zapadaniu się pęcherzyków
płucnych.
***
Przedwczesny poród zwiększa ryzyko rozwoju zaburzeń oddychania u
dzieci
Źródło: Wikimedia Commons, autor ceejayoz, licencja CC BY 2.0
Astma jest chorobą przewlekłą, której nie można wyleczyć, tylko łagodzić objawy.
U jej podłoża leży nadreaktywność oskrzeli objawiająca się napadami kaszlu i
duszności. Do czynników wywołujących zaliczamy m.in. kontakt z alergenem,
wysiłek fizyczny, zimne powietrze, infekcje wirusowe i bakteryjne układu
oddechowego.
Ewelina Olech
Piśmiennictwo:
1. Been JV. et al. Preterm Birth and Childhood Wheezing Disorders: A Systematic
Review and Meta-Analysis. PLoS Medicine, 2014; 11, 1.
Data publikacji: 12.03.2014r.
Download