Zdrowy Styl Życia

advertisement
Zdrowy Styl Życia
ZASADY:
Zasady zdrowego stylu życia
Poranne ćwiczenia
Dobry wypoczynek
Owoce
Higiena
Sport
Spędzanie czasu na
świeżym powietrzu
7. Zdrowa psychika
8. Warzywa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9. Zdrowie umysłowe
10. Zdrowie duchowe
11. Zdrowie społeczne
12. Zdrowie
emocjonalne
Dobry wypoczynek
• W czasie snu nasze
ciało i mózg
odpoczywa.
• Podczas snu człowiek
wzmacnia się.
Menu
Poranne ćwiczenia
• ćwiczenia bierne –
wykonywane przez
kinezyterapeutę lub
aparat CPM
(Continuous Passive
Motion – ciągły bierny
ruch) bez czynnego
udziału chorego;
Menu
ćwiczenia w odciążeniu
• wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez
terapeutę ćwiczonego odcinka ciała
• Stosujemy bieżnie, sprężyny itd.
ćwiczenia samowspomagane
• pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej
wspomaga pracę osłabionych mięśni;
ćwiczenia izometryczne
czynne napinanie mięśni bez zmiany ich
długości;
ćwiczenia czynno-bierne
• ruch wykonywany jest biernie natomiast
pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
brzuszki
• Wzmacniają mienie.
• Wyszczuplają talię.
Do czego prowadzą nałogi:
• Nałogi prowadzą do uzależnienia
• Niszczę organizm
• Wywołują różne choroby
Aktywność fizyczna:
• W starszym wieku aktywność fizyczna jest
nakazana ,ponieważ przyczynia się to na
dalsze życie.
Zaśmiecanie środowiska
• Przyczynia się to do zdrowia ,ponieważ
różnego rodzaju śmieci są rakotwórcze np.
termit
Owoce
• Smaczne i zdrowe
• Do organizmu
dostarczają wiele
witamin.
• Wspomagają
odporność.
Menu
Higiena
• Brak higieny może
wywołać wiele
chorób.
• Wydaje brzydkie
zapachy.
Menu
Warzywa
• Warzywa są bardzo
zdrowe bo mają dużo
witamin.
Menu
Sport
• Forma aktywności
człowieka, mająca na
celu doskonalenie
jego sił
psychofizycznych,
indywidualnie lub
zbiorowo, według
reguł umownych
Menu
Spędzanie czasu na świeżym
powietrzu
•
Spędzanie czasu na świeżym
powietrzu jest korzystne dla
człowieka szczególnie dla mózgu,
ponieważ tlen zawarty w
powietrzu sprawia, że mysli
nam się lepiej, dlatego między
lekcjami są przerwy które warto
spędzać na boisku. Również dla
płuc jest zdrowiej wdychać świeże
powietrze, niż takie,które jest w
domu, dlatego warto wietrzyć
pokój. Jeśli do tego wszystkiego
dołączyć sport na świezym
powietrzu, byłoby jeszcze lepiej.
Menu
Zdrowa psychika
• Przyjęta w 1948
konstytucja Światowej
Organizacji Zdrowia
określa je jako pełny
dobrostan fizyczny,
psychiczny i
społeczny człowieka.
Menu
Zdrowie umysłowe
• termin ogólny
oznaczający ogół
aktywności mózgu
ludzkiego, przede
wszystkim takich, których
posiadania człowiek jest
świadomy: spostrzeganie,
myślenie,
zapamiętywanie,
odczuwanie emicji.
Menu
Zdrowie publiczne
•
publiczne jest nauką i sztuką
zapobiegania chorobom,
przedłużania życia, promowania
zdrowia i sprawności fizycznej
poprzez zorganizowane wysiłki na
rzecz higieny środowiska, kontroli
chorób zakaźnych, szerzenia
zasad higieny osobistej,
organizowania służb medycznych
i opiekuńczych w celu wczesnego
rozpoznawania, zapobiegania i
leczenia oraz rozwijania takich
mechanizmów społecznych, które
zapewnią każdemu standard życia
umożliwiający zachowanie i
umacnianie zdrowia
Menu
Zdrowie emocjonalne
• Podczas odrabiania
lekcji musimy
trenować
koncentracje i
musimy uczyć się nie
denerwować !
Menu
AUTORZY:
• Wojciech Złotorzynski
• Bartosz Mikielwski
DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE
PREZENTACIJ!
Download