w jaki sposób sztuczna inteligencja wspomaga człowieka w

advertisement
W JAKI SPOSÓB SZTUCZNA
INTELIGENCJA WSPOMAGA
CZŁOWIEKA W
PRZEWIDYWANIU
KATAKLIZMÓW, KTÓRE JAKO
NOWE ZJAWISKA
ATMOSFERYCZNE POJAWIAJĄ
SIĘ W POLSCE CORAZ
CZĘŚCIEJ?
Menu




Kataklizmy naturalne
Energia atomowa -dobrodziejstwo czy
przekleństwo ???
Jak nowoczesna technologia pomaga w
wykrywaniu kataklizmów?
Autorzy:
Kataklizmy naturalne:




Charakterystyka współczesnych zagrożeń
człowieka
Powodzie, trąby powietrzne, trzęsienia Ziemi
Przykładowe kataklizmy naturalne i jak się
wykorzystuje sztuczną inteligencję.
Reagowanie na klęski żywiołowe
MENU
Wykonali:








Kraj Wiktor,
Gałek Justyna,
Budyn Mateusz,
Motak Aleksandra,
Tota Karol,
Wojtasiński Filip,
Zięba Lidia.
Opiekun: mgr Maria Marecik.
Download