Instytut Terapii Gestalt

advertisement
Zrzut strony: http://www.gestalt.pl/czasopismo.html <--kliknij na adresie
Strona główna
CZASOPISMO GESTALT
Czym jest psychoterapia Gestalt?
ITG
GESTALT 1/2/2009/1/2/2010
ITG w organizacjach krajowych
ITG w organizacjach zagranicznych
Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku!
Aktualności
Oddajemy do Państwa rąk "tradycyjnie opóźniony" kolejny
podwójny
numer
"Gestaltu". Za opóźnienie bardzo
przepraszamy. W tym numerze znajdą Państwo teksty autorów
zagranicznych i polskich. Są wśród nich zarówno rozważania
praktyków i teoretyków z wieloletnim doświadczeniem, jak i
młodych stażem absolwentów Szkoły Trenerów i
Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Mam
nadzieję, że różnorodność tematyki spotka się z Państwa
aprobatą. Zapraszam wszystkich, którym problematyka naszego
czasopisma jest bliska i którzy zechcą skorzystać z naszych
łamów do przesyłania swoich tekstów, a dawnych, obecnych i
przyszłych Czytelników - do prenumeraty.
Szkoła trenerów i psychoterapeutów
Dla psychoterapeutów szkoleniowych
Superwizja
Certyfikat superwizora
Cykle szkoleniowe
Warsztaty
Psychoterapia indywidualna
Szukasz psychoterapeuty?
Psychoterapia grupowa
Czasopismo Gestalt
Literatura Gestalt
Rada Studentów
Kontakt
Linki
Spis treści:
OD REDAKCJI
TEORIA I PRAKTYKA PSYCHOTERAPII
Serge Ginger
Terapia Gestalt znajduje potwierdzenie w neurobiologii
3
4
4
Daniel Bąk
Psychoterapia "dzieje się" w mózgu. Krótkie wprowadzenie 12 do neurobiologicznych
podstaw psychoterapii
12
Wiesław Sikorski
Skuteczna komunikacja niewerbalna w psychoterapii
17
Alex Lommatzsch
Tryptyk Włoski
1.Teatr wewnętrzny i narracja samego siebie
2. Poznawanie i nauczanie. Dla dydaktyki, która przechodzi przez relację
3. Od modelu do osobistego stylu. Niemożność uniknięcia paradygmatu teoretycznego oraz
ograniczenia i możliwości technik
22
Gro Skottun
Drugie spotkanie
32
Ewa Stasiewska
Wyznaczniki skuteczności eksperymentu gestaltowskiego
33
Igor Pogodin
Psychoterapia w epoce postmodernizmu: skupienie się na procesie
43
Ewa Wyrzykowska
O poczuciu odpowiedzialności psychologów psychoterapeutów
49
LUDZIE GESTALTU
Gonzague Masquelier
Sartre - natchnieniem Perlsa?
60
PSYCHOTRAPIA KONTEKSTY
Wojciech Pabian
Dr Zazdrość
67
Jolanta Olech
Mądrzejsze od mądrości... Esej terapeutyczny
69
Z ŻYCIA INSTYTUTU
"Zagubiony w transformacji?" Dziesiąta Konferencja EAGT na temat Terapii Gestalt, Berlin
2010
OFERTY ITG
73
74
WARTO PRZECZYTAĆ
Praktyczny przewodnik psychoterapeuty, Serge Ginger
recenzja Ewy Canert-Łąki
ROŻNE
75
76
Download